Har du spørsmål?

Vi står gjerne til tjeneste!

Vennligst ring oss »

Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

  Type 8905 - Online-analyse-system

  Produkt-Foto Typ 8905

  Avbilding av produkt kan variere fra den aktuelle sammensetningen.

  • Produkt-Foto Typ 8905
  • Produkt-Foto Typ 8905
  • Produkt-Foto Typ 8905
  • Produkt-Foto Typ 8905

  Type beskrivelse

  Online-analyse-systemet type 8905 er et modulært system for overvåking av alle viktige vannparametere på en plattform. Type 8905 er et multikanal – multifunksjonssystem for Bürkert Sensor-Cuber, og for de elektroniske modulene fra EDIP-plattformen. Efficient Device Integration-plattformen (EDIP) muliggjør fullstendig fleksibilitet gjennom system-hardwarens og system-softwarens modulære konstruksjon. Type 8905 er det kompakte systemet for kontinuerlige analyse av viktige vannparametere - pH-verdi - Klor – til desinfeksjonen - Ledeevne, som indikator for oppløste stoffer/mineraler - Redox-spenning, som parameter for vannets oksidasjons- eller reduksjonsevne - Turbiditet, som indikator for uoppløste innholdsstoffer - Temperatur Hardwarens og softwarens modularitet tillater høy fleksibilitet, og muliggjør en enkel installasjon, betjening og service. Sensorer og elektromoduler kan enkelt tilføyes eller fjernes, uten spesielle verktøy, uten å avbryte driften (Hot Swap). Touchscreenen tillater konfigurasjon av nye moduler på bruksstedet. Ytterligere funksjoner er mulig med Bürkert Communicator, hvis denne er tilkoblet via büS, LAN eller USB. Blant disse er - Utvalg av forhåndsdefinerte funksjoner og opp til funksjonsalgorytmer som operatøren sammenstiller selv - Utløsning av aksjoner i behandlingsprosessen via analoge eller binære (halvlederbryter og relé) inn- og utganger - Regulatorer og styringer Type 8905 fås som kompakt system i et hus. Angående oppbygningen av fritt spesifiserte systemer vennligst ta kontakt med ditt Bürkert salgssenter.

  • Til kontinuerlig vannanalyse av drikkevann og industrielt prosessvann
  • Minimalt målevannforbruk
  • Modulært sensor- og elektronikksystem: - opptil 6 vannparametere i ett hus - opptil 30 Sensor-Cuber i ett büS-system
  • Forberedt for feltbusstilkobling, fjernbetjening og fjernservice
  • MEMS-teknologi muliggjør miniaturiserte komponentstørrelser og lavt målevannforbruk

  For å velge korrekt produkt, vennligst se tekniske data, bilder og notater, for korrekt bruk i henhold til databladet.

  Nedlastinger

  Datablader

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Språk / land
  DTS Calibration and cleaning tools 1,3 MB EN / EU
  DTS Type 8905 data sheet | online analysis system 764,6 kB EN / EU
  DTS Type MS01 data sheet | pH sensor cube 2,1 MB EN / EU
  DTS Type MS02 data sheet | chlorine/chlorine dioxide sensor cube 2,1 MB EN / EU
  DTS Type MS03 data sheet | conductivity sensor cube 2,1 MB EN / EU
  DTS Type MS04 data sheet | ORP sensor cube 714 kB EN / EU
  DTS Type MS05 data sheet | turbidity sensor cube 2,2 MB EN / EU
  DTS Type MZ20 data sheet | cleaning system 8905 1,8 MB EN / EU
  DTS Kalibrier-, Reinigungswerkzeug 1,3 MB DE / DE
  DTS Outils : étalonnage, nettoyage 1,3 MB FR / FR
  DTS Typ 8905 Datenblatt | EDIP-Online-Analysesystem 767,6 kB DE / DE
  DTS Typ MS01 Datenblatt | Sensor-Cube zur pH-Wert-Messung 2,1 MB DE / DE
  DTS Typ MS02 Datenblatt | Sensor-Cube zur Chlor-/oder Chlordioxidmessung 2,1 MB DE / DE
  DTS Typ MS03 Datenblatt | Sensor-Cube zur Leitfähigkeitsmessung 2,1 MB DE / DE
  DTS Typ MS04 Datenblatt | Sensor-Cube zur Redoxpotentialsmessung 714,7 kB DE / DE
  DTS Typ MS05 Datenblatt | Sensor-Cube zur Trübungsmessung 2,2 MB DE / DE
  DTS Typ MZ20 Datenblatt | Reinigungsmodul System 8905 1,8 MB DE / DE
  DTS Type 8905 fiche technique | Système d'analyse en ligne, conception EDIP 765,3 kB FR / FR
  DTS Type MS01 fiche technique | Module capteur de pH 2,1 MB FR / FR
  DTS Type MS02 fiche technique | Module capteur de chlore, de dioxyde de chlore 2,1 MB FR / FR
  DTS Type MS03 fiche technique | Module capteur de conductivité 2,1 MB FR / FR
  DTS Type MS04 fiche technique | Module capteur de potentiel d’oxydo-réduction (Redox) 714 kB FR / FR
  DTS Type MS05 fiche technique | Module capteur de turbidité 2,2 MB FR / FR
  DTS Type MZ20 fiche technique | Module de nettoyage pour système 8905 1,8 MB FR / FR

  Brukerhåndbøker

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Språk / land
  MAN Accessory Type 8905 | Cleaning system for the online analysis system 2,2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8905 | Online analysis system 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type ME21 | Display software 851,6 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type ME24 ME2X 8905 | I/O module 3,7 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type ME25 | Controller module 1,2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS01 | pH sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS02 | Chlorine sensor cube 1,9 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS03 | Conductivity sensor cube 1,8 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS04 | Redox potential sensor cube 1,9 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS05 | Turbidity sensor cube 1,9 MB EN / EU
  MAN Quickstart Type ME24 | I/O module 1,1 MB EN / EU
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 981,8 kB EN / EU
  MAN Accessoire Type 8905 | Système de nettoyage pour le systèmed'analyse en ligne 2,2 MB FR / FR
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8905 | Online-Analyse-System 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ ME21 | Display-Software 855,4 kB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ ME24 ME2X 8905 | I/O-Modul 3,7 MB DE / DE
  MAN Bedienungsanleitung Typ ME25 | Controller-Module 1,2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS01 | pH-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS02 | Chlor-Sensor-Cube 1,9 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS03 | Leitfähigkeits-Sensor-Cube 1,8 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS04 | Redoxpotential-Sensor-Cube 1,9 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS05 | Trübung-Sensor-Cube 1,9 MB DE / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type 8905 | Système d'analyse en ligne 2,1 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type ME24 ME2X 8905 | Module I/O 3,8 MB FR / FR
  MAN Manuel d'utilisation Type ME25 | Module contrôleur 1,2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS01 | Module capteur de pH 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS02 | Module capteur de chlore 1,9 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS03 | Module capteur de conductivité 1,8 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS04 | Module capteur de potentiel redox 1,9 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS05 | Module capteur de turbidité 1,9 MB FR / EU
  MAN Manuel du logiciel Type ME21 | Logiciel pour l'écran 941 kB FR / FR
  MAN Quickstart Typ ME24 | I/O-Modul 1,1 MB DE / DE
  MAN Quickstart Type ME24 | Module I/O 1,1 MB FR / FR
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 984,4 kB DE / DE
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 997,1 kB FR / FR
  MAN Zubehör Typ 8905 | Reinigungssystem zum Online-Analyse-System 2 MB DE / DE

  Programvare

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Språk / land
  SOW Buerkert Communicator 3.2.3 198,5 MB ML
  SOW LoggerHMIU Firmware B.01.07.00 91,1 MB ML

  Flyveblader og kataloger

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Språk / land
  MISC Flyer Best Practice - Compact Online Analysis System for reliable drinking water analysis 3,7 MB EN / EU
  MISC The new Standard in Online Water Quality Monotoring 12,5 MB EN / EU
  MISC The platform for intelligent networking: EDIP 4,3 MB EN / GB

  Min sammenligningsliste