Har du spørsmål?

Vi står gjerne til tjeneste!

Vennligst ring oss »

Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

    Type 8701 - Massegjennomstrømningsmåler for gasser (MFM)

    Produkt-Foto Typ 8701

    Avbilding av produkt kan variere fra den aktuelle sammensetningen.

    • Produkt-Foto Typ 8701
    • Produkt-Foto Typ 8701

    Type beskrivelse

    Massegjennomstrømningsmålere brukes i prosessteknikk til direkte måling av gassgjennomstrømning. Ved måleapparater for volumgjennomstrømning er det nødvendig å måle temperaturen og trykket eller tettheten i tillegg fordi tettheten eller volumet til gasser endres avhengig av trykket. Måling av massegjennomstrømning er derimot trykk- og temperaturuavhengig. Den digitale massegjennomstrømningsmåleren type 8701 har en sensor på silisiumchips-basis (se beskrivelse s. 2) som befinner seg direkte i sidekanalen. Slik oppnås en svært rask reaksjonstid for apparatet. Den aktuelle gjennomstrømningen angis enten som analogt standardsignal eller via RS-kommunikasjon. Type 8701 kan kalibreres på to forskjellige gasser som brukeren kan veksle mellom. Materialene i de medieberørte delene er valgt avhengig av kundespesifikasjonene slik at apparatene kan drives med hele utvalget av vanlige prosessgasser. Typiske bruksområder er gassgjennomstrømningsmåling i prøvebenker, miljøteknikk, medisinsk teknikk og analyseteknikk.

    • Direkte gjennomstrømningsmåling med halvleder-sensorteknologi for merkevannføringer på 20 mlN/min til 80 lN/min
    • Høy nøyaktighetsgrad
    • Rask reaksjonstid
    • Valgfri feltbuss

    For å velge korrekt produkt, vennligst se tekniske data, bilder og notater, for korrekt bruk i henhold til databladet.

    Nedlastinger

    Datablader

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    DTS Type 8701 data sheet | mass flow meter for gases 1,5 MB EN / EU
    DTS Typ 8701 Datenblatt | Massendurchflussmesser für Gase 1,5 MB DE / DE

    Brukerhåndbøker

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    MAN Additional manual Type XXXX | MFC Family - Digital Communication (RS 232 / RS 485) 1,9 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8700 8701 8703 8705 8710 8711 8713 8715 | MFM / MFC 1,6 MB EN / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8700 8701 8703 8705 8710 8711 8713 8715 | MFM / MFC 1,6 MB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type 8700 8701 8703 8705 8710 8711 8713 8715 | MFM / MFC 1,7 MB FR / EU
    MAN Manuel supplémentaire Type XXXX | MFC Family - Communication numérique (RS 232 / RS 485) 2 MB FR / FR
    MAN Zusatzanleitung MFC Typ XXXX | MFC Family - Digital Communication (RS 232 / RS 485) 1,9 MB DE / DE

    Programvare

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    SOW Initiation Files EDS GSD A.05 209,3 kB ML
    SOW MFC_Driver_DLL (A.16) A.16 6,4 MB ML
    SOW MassFlowCommunicator A.30 28,5 MB ML
    SOW USB-Driver WIN 7, XP (32, x64) A.05 2,6 MB ML

    EU-deklarasjon

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    ABD EU-DoC|EU Declaration 464 kB ML

    Interaktiv animasjon

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    3D_ANIMATION 3D-Animation - 8701 1,4 MB DE
    3D_ANIMATION 3D-Animation - 8701 1,4 MB EN

    Min sammenligningsliste