Har du spørsmål?

Vi står gjerne til tjeneste!

Vennligst ring oss »

Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert-Contromatic A/S
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

  Type 8700 - Massegjennomstrømningsmåler for gasser (MFM)

  Produkt-Foto Typ 8700

  Avbilding av produkt kan variere fra den aktuelle sammensetningen.

  • Produkt-Foto Typ 8700
  • Produkt-Foto Typ 8700

  Type beskrivelse

  Massegjennomstrømningsmålere brukes i prosessteknikk til direkte måling av gassgjennomstrømning. Ved måleapparater for volumgjennomstrømning er det nødvendig å måle temperaturen og trykket eller tettheten i tillegg fordi tettheten eller volumet til gasser endres avhengig av trykket. Måling av massegjennomstrømning er derimot trykk- og temperaturuavhengig. Den digitale massegjennomstrømningsmåleren type 8700 har en klassisk kapillarsensor (se beskrivelse s. 2) som befinner seg i bypasskanalen. Den aktuelle gjennomstrømningen angis enten som analogt standardsignal, via feltbuss eller via RS-kommunikasjon. Type 8700 kan kalibreres på to forskjellige gasser som brukeren kan veksle mellom. Materialene i de medieberørte delene er valgt avhengig av kundespesifikasjonene slik at apparatene kan drives med hele utvalget av vanlige prosessgasser. Typiske bruksområder er gassgjennomstrømningsmåling i prøvebenker, miljøteknikk, forbruksmålere, analyseapparater.

  • Bypassapparat med kapillarteknologi for merkevannføringer på 5 mlN/min til 10 lN/min
  • Egnet for aggressive gasser
  • Feltbussalternativ

  For å velge korrekt produkt, vennligst se tekniske data, bilder og notater, for korrekt bruk i henhold til databladet.

  Nedlastinger

  Datablader

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Språk / land
  DTS MFM, Capillary 1,2 MB EN / EU
  DTS MFM, Kapillar 1,1 MB DE / DE

  Brukerhåndbøker

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Språk / land
  MAN Digital communication RS 1,5 MB EN / EU
  MAN MA 8700-01-03-05-10-11-13-15 1,6 MB EN / EU
  MAN BA 8700-01-03-05-10-11-13-15 1,6 MB DE / EU
  MAN Communication numérique RS 1,9 MB FR / FR
  MAN Digitale Kommunikation RS 1,9 MB DE / DE
  MAN MA 8700-01-03-05-10-11-13-15 1,6 MB FR / EU

  Programvare

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Språk / land
  SOW Initiation Files EDS GSD A.05 209,3 kB ML
  SOW MFC_Driver_DLL (A.16) A.16 6,4 MB ML
  SOW MassFlowCommunicator A.28 28,5 MB ML
  SOW USB-Driver WIN 7, XP (32, x64) A.05 2,6 MB ML

  EU-deklarasjon

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Språk / land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 464,1 kB ML

  Interaktiv animasjon

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Språk / land
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8700 1,4 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8700 1,4 MB EN