Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost

Kjemisk Motstands-tabell

Bürkert resistApp støtter deg ved søket etter kompatible materialer og gir deg sammenfattede informasjoner om kjemisk bestandighet av elastomerer, plast og metaller for et mangfold av gassformige og flytende medier.

For å sikre pålitelighet og lang levetid for produktene dine krever håndteringen av flytende eller gassformige væsker stor omhu ved valget av materialene som kommer i kontakt med væskene. Dette gjelder spesielt for aggressive væsker. Vårt online-verktøy for kontroll av materialbestandigheten hjelper deg med valget av det passende materialet. Slik kan du for eksempel vurdere den kjemiske bestandigheten av rustfritt stål samt plastmaterialer. Bare prøv det. Bestem kostnadsfritt bestandigheten online nå!

Bürkert resistApp - sjekk kompatibilitet online

Du søker et materiale som er resistent mot et aggressivt medium? Bürkert resistApp støtter deg som et verktøy ved søket etter kompatible materialer for en rekke gassformede eller flytende medier og forenkler valget av egnede materialer ved bruken av Bürkert-produkter.

Bestandighetskontroll - Nå også for underveis

Vårt verktøy er tilgjengelig på vårt nettsted på hver type-detaljside, artikkel-detaljside samt til nedlasting i App-Store. Kontroller materialkompatibiliteten til materialene dine med vår Bürkert resistApp ved å kombinere mediene og materialene med hverandre.

 

 

 

Last ned kostnadsfri app i App-Store

Liste over inkluderte materialer

Appen inneholder 454 medier samt følgende materialer:

 • Nitrilgummi - NBR
 • Etylen-propylen - diengummi - EPDM
 • Fluorgummi - FKM
 • Perfluorgummi - FFKM
 • Kloroprengummi - CR
 • Polytetrafluoretylen - PTFE
 • Etylen-tetrafluoretylen-kopolymer - ETFE
 • Polyvinylklorid - PVC
 • Polypropylen - PP
 • Polyamid - PA
 • Polyvinylidenfluorid - PVDF
 • Polyfenylensulfid - PPS
 • Polyetereterketon - PEEK
 • Messing - MS
 • Rødgods - RG
 • Støpejern - GG
 • Støpt stål - GS
 • Rustfritt stål - 1.4401|1.4571
 • Rustfritt stål - 1.4305|1.4105

Informasjoner om kjemisk bestandighet til materialer som ikke er oppført her kan fåes på forespørsel.

Hva er kjemisk bestandighet?

Begrepet kjemisk bestandighet betegner kjemikaliebestandigheten til materialer. Dermed er dette et materials evne til å motstå destruktive prosesser forårsaket av reaksjoner mellom miljøet og overflaten. Hvis et materiale belastes kjemisk eller dets kjemiske bestandighet er mangelfull, kan dette føre til korrosjon og fremskynde brudd av materialet. For komponenter eller maskiner som er laget av dem, har dette negative innvirkninger på levetiden eller kan til og med føre til maskinsvikt.

Derved kan det prinsipielt differensieres mellom tre kategorier:

 • kjemisk bestandig (liten eller ingen forringelse av materialet)
 • betinget kjemisk bestandig (svakt til middels angrep av materialet)
 • kjemisk ubestandig (sterkt angrep til fullstendig ødeleggelse av materialet)

Ser du etter trykt informasjon?

Les vår kjemiske bestandighetsliste:

Min sammenligningsliste