Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost

Dine fordeler med EtherNet/IP:

  • Lynkjapp dataoverføring
  • Enkel tilkobling takket være en integrert bryter
  • Sømløs integrering i kontrollsystemer uten ekstra nettverkskomponenter
  • Høyere tilgjengelighet for anlegg takket være integrerte redundansprotokoller som DLR
  • Samtidig styring, konfigurasjon og registrering av data

Apparatintegrering & sertifisering:

  • EDS-filer, EDS-AOPs og sertifikater kan lastes ned i nedlastningsområdet på den respektive produktsiden
  • Bürkert EtherNet/IP-apparater testes og sertifiseres kun i laboratorier som er akkreditert av ODVA
  • Dessuten foretar vi grundige apparattester før hver produktfrigivelse i vårt feltbuss-testsenter

For mer informasjon: https://www.odva.org/

Min sammenligningsliste