Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost

Dine fordeler med ASi:

  • Enkel og rask installasjon
  • Redusert forkabling takket være piercing-teknologi
  • En kabel både til dataoverføring og spenningsforsyning
  • Fritt valg av nettverktstopologi
  • Integrering i overordnede feltbusser via gateways eller nettverkskoblinger

Produktintegrering & sertifisering:

  • Dokumentasjon og sertifikater kan lastes ned via nedlastningsområdet på den respektive produktsiden
  • Bürkert ASi-enheter benyttes kun i laboratorier som er akkrediteres, testes og sertifiseres av AS-International Association.
  • Dessuten foretar vi grundige produkttester før hver produktfrigivelse ved vårt feltbuss-testsenter

For mer informasjon: https://www.as-interface.net/en/

Min sammenligningsliste