Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
Bürkert - nært deg
Kontor /1
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

  Online-analyse-system

  Type 8905 / Artikkelnr. 323569

  Sammenlign nå Skriv ut
  Produkt-Foto Typ 8905

  Avbilding av produkt kan variere fra den aktuelle sammensetningen.

  • Produkt-Foto Typ 8905
  • Produkt-Foto Typ 8905
  • Produkt-Foto Typ 8905
  • Produkt-Foto Typ 8905

  Online Analysis System

  • Til kontinuerlig vannanalyse av drikkevann og industrielt prosessvann
  • Minimalt målevannforbruk
  • Modulært sensor- og elektronikksystem: - opptil 6 vannparametere i ett hus - opptil 30 Sensor-Cuber i ett büS-system
  • Forberedt for feltbusstilkobling, fjernbetjening og fjernservice
  • MEMS-teknologi muliggjør miniaturiserte komponentstørrelser og lavt målevannforbruk

  For å velge korrekt produkt, vennligst se tekniske data, bilder og notater, for korrekt bruk i henhold til databladet.

  Artikkelbeskrivelse

  Online-analyse-systemet type 8905 er et modulært system for overvåking av alle viktige vannparametere på en plattform. Type 8905 er et multikanal – multifunksjonssystem for Bürkert Sensor-Cuber, og for de elektroniske modulene fra EDIP-plattformen. Efficient Device Integration-plattformen (EDIP) muliggjør fullstendig fleksibilitet gjennom system-hardwarens og system-softwarens modulære konstruksjon. Type 8905 er det kompakte systemet for kontinuerlige analyse av viktige vannparametere - pH-verdi - Klor – til desinfeksjonen - Ledeevne, som indikator for oppløste stoffer/mineraler - Redox-spenning, som parameter for vannets oksidasjons- eller reduksjonsevne - Turbiditet, som indikator for uoppløste innholdsstoffer - Temperatur Hardwarens og softwarens modularitet tillater høy fleksibilitet, og muliggjør en enkel installasjon, betjening og service. Sensorer og elektromoduler kan enkelt tilføyes eller fjernes, uten spesielle verktøy, uten å avbryte driften (Hot Swap). Touchscreenen tillater konfigurasjon av nye moduler på bruksstedet. Ytterligere funksjoner er mulig med Bürkert Communicator, hvis denne er tilkoblet via büS, LAN eller USB. Blant disse er - Utvalg av forhåndsdefinerte funksjoner og opp til funksjonsalgorytmer som operatøren sammenstiller selv - Utløsning av aksjoner i behandlingsprosessen via analoge eller binære (halvlederbryter og relé) inn- og utganger - Regulatorer og styringer Type 8905 fås som kompakt system i et hus. Angående oppbygningen av fritt spesifiserte systemer vennligst ta kontakt med ditt Bürkert salgssenter.


  Handelsvare-koder
  90268020
  Land
  FR

  Tekniske egenskaper

  Navn
  Verdi
  Enhet
  Type 8905
  Body version Electric
  Connecting type right 1 Electrical
  Slot 1-1 module Terminal input BUS and power supply
  Slot 1-2 module HMI
  Slot 1-3 module 2 x AI + 2 x DI
  Slot 1-4 module Modbus TCP
  Slot 1-7 module Terminal output BUS and power output
  Interface 1 Available
  Degree of Protection IP65
  Body version 2 Fluidic
  Connecting type right 2 Fluidic with 1 input / 1 output
  Slot 2-1 module M12 input BUS and power supply
  Slot 2-2 module Conductivity and temperature without stop drops
  Slot 2-3 module Chlorine and temperature without stop drops
  Slot 2-4 module pH and temperature without stop drops
  Slot 2-5 module M12 output BUS and power output
  Degree of Protection 2 IP65
  Voltage / rated voltage 100 V
  Voltage / rated voltage 240 V
  AC voltage Yes
  DC voltage No
  Vekt 6,500000 kg
  Vis full tabell Legg sammen tabell

  Nedlastinger

  Datablader

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Språk / land
  DTS Calibration and cleaning tools 1 MB EN / EU
  DTS Type 8905 data sheet | online analysis system 1 MB EN / EU
  DTS Type MS01 data sheet | pH sensor cube 953 kB EN / EU
  DTS Type MS02 data sheet | chlorine/chlorine dioxide sensor cube 984 kB EN / EU
  DTS Type MS03 data sheet | conductivity sensor cube 905 kB EN / EU
  DTS Type MS04 data sheet | ORP sensor cube 965 kB EN / EU
  DTS Type MS05 data sheet | turbidity sensor cube 1 MB EN / EU
  DTS Type MZ20 data sheet | cleaning system 8905 886 kB EN / EU
  DTS Kalibrier-, Reinigungswerkzeug 1 MB DE / DE
  DTS Outils : étalonnage, nettoyage 1 MB FR / FR
  DTS Typ 8905 Datenblatt | EDIP-Online-Analysesystem 1 MB DE / DE
  DTS Typ MS01 Datenblatt | Sensor-Cube zur pH-Wert-Messung 946 kB DE / DE
  DTS Typ MS02 Datenblatt | Sensor-Cube zur Chlor-/oder Chlordioxidmessung 984 kB DE / DE
  DTS Typ MS03 Datenblatt | Sensor-Cube zur Leitfähigkeitsmessung 900 kB DE / DE
  DTS Typ MS04 Datenblatt | Sensor-Cube zur Redoxpotentialsmessung 963 kB DE / DE
  DTS Typ MS05 Datenblatt | Sensor-Cube zur Trübungsmessung 1 MB DE / DE
  DTS Typ MZ20 Datenblatt | Reinigungsmodul System 8905 890 kB DE / DE
  DTS Type 8905 fiche technique | Système d'analyse en ligne, conception EDIP 1 MB FR / FR
  DTS Type MS01 fiche technique | Module capteur de pH 952 kB FR / FR
  DTS Type MS02 fiche technique | Module capteur de chlore, de dioxyde de chlore 986 kB FR / FR
  DTS Type MS03 fiche technique | Module capteur de conductivité 901 kB FR / FR
  DTS Type MS04 fiche technique | Module capteur de potentiel d’oxydo-réduction (Redox) 958 kB FR / FR
  DTS Type MS05 fiche technique | Module capteur de turbidité 1 MB FR / FR
  DTS Type MZ20 fiche technique | Module de nettoyage pour système 8905 863 kB FR / FR

  Brukerhåndbøker

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Språk / land
  MAN Accessory Type 8905 | Cleaning system for the online analysis system 2 MB EN / EU
  MAN Definition fieldbus: Communication, cyclic commands, accessto büS objects 660 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8905 | Online analysis system 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type ME21 | Display software 852 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type ME24 ME2X 8905 | I/O module 4 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type ME25 | Controller module 1 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS01 | pH sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS02 | Chlorine sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS03 | Conductivity sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS04 | Redox potential sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS05 | Turbidity sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Quickstart Type ME24 | I/O module 1 MB EN / EU
  MAN Service manual Type MS01 MS02MS04 | Replacing the measuring cell 3 MB EN / EU
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 982 kB EN / EU
  MAN Accessoire Type 8905 | Système de nettoyage pour le systèmed'analyse en ligne 2 MB FR / FR
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8905 | Online-Analyse-System 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ ME21 | Display-Software 855 kB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ ME24 ME2X 8905 | I/O-Modul 4 MB DE / DE
  MAN Bedienungsanleitung Typ ME25 | Controller-Module 1 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS01 | pH-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS02 | Chlor-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS03 | Leitfähigkeits-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS04 | Redoxpotential-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS05 | Trübung-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Beschreibung Feldbus: Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 669 kB DE / DE
  MAN Description Bus de terrain : communication, commandes cycliques, d'accéder objets büS 671 kB FR / FR
  MAN Manuel d'utilisation Type 8905 | Système d'analyse en ligne 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type ME24 ME2X 8905 | Module I/O 4 MB FR / FR
  MAN Manuel d'utilisation Type ME25 | Module contrôleur 1 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS01 | Module capteur de pH 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS02 | Module capteur de chlore 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS03 | Module capteur de conductivité 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS04 | Module capteur de potentiel redox 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS05 | Module capteur de turbidité 2 MB FR / EU
  MAN Manuel de service types MS01 MS02 MS04 | Remplacement de lacellule de mesure 3 MB FR / EU
  MAN Manuel du logiciel Type 8920 | Bürkert Communicator 997 kB FR / FR
  MAN Manuel du logiciel Type ME21 | Logiciel pour l'écran 941 kB FR / FR
  MAN Quickstart Typ ME24 | I/O-Modul 1 MB DE / DE
  MAN Quickstart Type ME24 | Module I/O 1 MB FR / FR
  MAN Service-Anleitung Typen MS01 MS02 MS04 | Austausch der Messzelle 3 MB DE / EU
  MAN Software-Anleitung Typ 8920 |Bürkert Communicator 984 kB DE / DE
  MAN Zubehör Typ 8905 | Reinigungssystem zum Online-Analyse-System 2 MB DE / DE
  MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1 MB JA / JP

  Programvare

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Språk / land
  SOW Buerkert Communicator 4.1.13 414 MB ML
  SOW LoggerHMIU Firmware B.03.01.00 92 MB ML

  EU-deklarasjon

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Språk / land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 791 kB ML

  Flyveblader og kataloger

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Språk / land
  MISC Flyer Best Practice - Compact Online Analysis System for reliable drinking water analysis 4 MB EN / EU
  MISC Flyer Best Practice Water – a healthy choice 458 kB EN / EU
  MISC Ongoing water monitoring - state-of-the-art and highly compact 632 kB EN / EU
  MISC Online Analysis System Type 8905 997 kB EN / EU
  MISC The platform for intelligent networking: EDIP 4 MB EN / GB

  Videoer

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Språk / land
  video Online Analysis System Type 8905 for Water 8 MB EN / DE
  video Product Overview Type 8905 – Online Analysis System 21 MB EN / GB
  video Online Analyse System Typ 8905 für Wasser 8 MB DE / DE

  Min sammenligningsliste