Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

 3116 treff

Termisk massflow måler

Type 8006
 • Inline MFM for merkevannføringer på 25 lN/min til 1500 lN/min; 1/4" til 3/4"
 • Høy nøyaktighetsgrad
 • Rask reaksjonstid
 • Valgfri feltbuss

Type 8007

Type 8008

Type 8700
 • Bypassapparat med kapillarteknologi for merkevannføringer på 5 mlN/min til 10 lN/min
 • Egnet for aggressive gasser
 • Feltbussalternativ

Type 8701
 • Direkte gjennomstrømningsmåling med halvleder-sensorteknologi for merkevannføringer på 20 mlN/min til 80 lN/min
 • Høy nøyaktighetsgrad
 • Rask reaksjonstid
 • Valgfri feltbuss

Type 8702
 • Direkte gjennomstrømningsmåling med CMOSens®-teknologi for merkevannføringer på 20 mlN/min til 80 lN/min
 • Høy nøyaktighetsgrad og rask reaksjonstid
 • Beskyttelsestype IP65
 • Valgfri feltbuss

Type 8703
 • Direkte gjennomstrømningsmåling med halvleder-sensorteknologi for merkevannføringer på 20 mlN/min til 80 lN/min (N2)
 • Høy nøyaktighetsgrad
 • Rask reaksjonstid
 • Kompakt oppbygning og digital kommunikasjon

Type 8735
 • Nominelle gjennomstrømningsområder fra 0,01 lN/min til 20 lN/min
 • Høy måle- og repetisjonsnøyaktighet
 • Svært raske reaksjonstider
 • Modulært kombinerbar med tilleggsmoduler
 • Skreddersydd system uten utviklingsinnsats

Type 8741
 • Direkte gjennomstrømningsmåling i MEMS-teknologi
 • Høy måle- og repetisjonsnøyaktighet
 • Veldig rask reaksjonstid
 • Feltbusskommunikasjon basert på CANopen

Type 8742
 • Nominelle gjennomstrømningsområder fra 0,010 lN/min til 160 lN/min
 • Høy måle- og repeteringsnøyaktighet med svært raske reaksjonstider
 • Langtidsstabilitet for gjennomstrømningskalibreringen
 • Konfigureringsminne gjør apparatutvekslingen enklere
 • Valgfritt: ATEX II kat. 3G/D eller USP Class VI-, FDA-, EG 1935- samsvar

Type 8745
 • Nominelle gjennomstrømningsområder fra 20 IN/min til 2500 IN/min
 • Høy måle- og repetisjonsnøyaktighet
 • Kommunikasjon via standardsignaler eller industrielt Ethernet
 • Elektromagnetisk og elektromotorisk ventildrev er tilgjengelig
 • Konfigureringshukommelse gjør apparatutvekslingen enklere

Type 8746
 • Nominelle gjennomstrømningsområder fra 20 IN/min opptil 2500 IN/min
 • Høy måle- og repetisjonsnøyaktighet med svært raske reaksjonstider
 • Gjennomstrømningskalibrering som er stabil over tid
 • Enklere utskifting av enheten gjennom konfigurasjonsminne
 • Valgfritt: samsvar med ATEX II kat. 3G/D eller USP Class VI, FDA, EG 1935

Min sammenligningsliste