Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
bürkert
 

Elektromagnetisk Flowmåler (EMF)

Elektromagnetisk flowmåler (EMF) har blitt brukt i mange år for kontinuerlig måling i industrielle applikasjoner. De er ideelle for væsker som har en elektrisk ledningsevne på mer enn 5 μS/cm. I tillegg til vann og avløpsvann er andre forurensede væsker også typiske anvendelser.

Det underliggende måleprinsippet for EMF er basert på Faradays induksjonslov. Spolene til flowmåleren generer et magnetfelt ortogonal til strømningsretningen. I henhold til Faradays induksjonslov induserer en ledende væske som passerer magnetfeltet en strøm mellom de to elektrodene, som kan brukes til å måle en spenning. Jo høyere flow-hastighet, desto større er den induserte spenningen. Dette spenningssignalet konverteres av den integrerte elektronikken til et standardsignal (f.eks. 4 – 20 mA eller i P).

Vår flow-portefølje inkluderer både “Innstikk” og “Full Bore” EMF-er i ulike utførelser. Mens magnetfeltet strekker seg over hele rørtverrsnittet i tilfelle “Full Bore”-utførelser, overføres ved Innstikk-varianten magnetfeltet som kommer fra den nedsenkede sensoren i et delområde av mediet.

Min sammenligningsliste