Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Elektromagnetisk Flowmåler (EMF)

Magnetisk induktiv gjennomstrømningsmåler (EMF) har blitt brukt i mange år for kontinuerlig gjennomstrømningsmåling i industrielle applikasjoner. De er ideelle for væsker som har en elektrisk ledningsevne på mer enn 5 μS/cm. I tillegg til vann og avløpsvann er andre forurensede væsker også typiske anvendelser.

 

Det underliggende måleprinsippet for EMF er basert på Faradays induksjonslov. Spolene til gjennomstrømningsmåleren generer et magnetfelt ortogonal til strømningsretningen. I henhold til Faradays induksjonslov induserer en ledende væske som passerer magnetfeltet en strøm mellom de to elektrodene, som kan brukes til å måle en spenning. Jo høyere gjennomstrømningshastighet, desto større er den induserte spenningen. Dette spenningssignalet konverteres av den integrerte elektronikken til et standardsignal (f.eks. 4 – 20 mA eller i P).

 

Vår gjennomstrømningsportefølje inkluderer både “Innstikk” og “Full Bore” EMF-er i ulike utførelser. Mens magnetfeltet strekker seg over hele rørtverrsnittet i tilfelle “Full Bore”-utførelser, overføres ved Innstikk-varianten magnetfeltet som kommer fra den nedsenkede sensoren i et delområde av mediet.

Min sammenligningsliste