Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost

Datavern

Bürkert gleder seg over ditt besøk på våre websider, og din interesse på vårt firma og våre produkter.

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss, og vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker nettsiden vår. Vi beskytter din private sfære og dine personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med innholdet i denne personvernerklæringen, de landsspesifikke personvernreglene som gjelder for oss og de generelle personvernreglene (“DSGVO“) hhv. de nasjonale bestemmelsene til den føderale personvernlovgivningen (BDSG).

Personverninnstillinger

Her kan du trekke tilbake ditt samtykke eller legge til hhv. fjerne individuelle kategorier:

 

Innholdsfortegnelse

 

Navn og kontaktdata til den ansvarlige

Kontakt til personvernombudet 

Du kan når som helst kontakte vår personvernansvarlige med alle spørsmål når det gjelder personvernrettslige saker under Datenschutz@burkert.com.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; som identifiserbar anses en fysisk person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved hjelp av tilordning til en identifikasjon som navn, et identifikasjonsnummer, til plassinformasjon, til en online-identifikasjon eller til én eller flere spesielle karakteristikker, som er uttrykk for fysisk, fysiologisk, genetisk, psykisk, økonomisk, kulturell eller sosial identitet til denne naturlige personen.

Formål for databehandlingen 

Omfang og type innhenting, behandling og bruk av dataene dine varierer avhengig av om du besøker nettstedet vårt bare for å hente generell tilgjengelig informasjon eller tjenester ut over dette. I prinsippet behandler vi personopplysningene dine som en del av forretningsvirksomheten vår for pre-kontraktsmessige eller kontraktsmessige formål. I tillegg kan utøvelse av vår legitime interesse eller overholdelse av lovbestemte krav også være formålet med databehandling av oss. I de følgende områdene vi vil informere deg om de spesifikke formålene med databehandlingen.

Rettslig grunnlag for databehandling

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til følgende rettslige grunnlag:   

 • For å oppfylle pre-kontraktmessige eller kontraktmessige forpliktelser (art. 6 avs. 1b) DSGVO)
 • På grunnlag av ditt samtykke (art. 6 avs. 1a) DSGVO)
 • Som en del av en interesseavveining (art. 6 avs. 1f) DSGVO)
 • På grunn av lovmessige krav (art. 6 avs. 1c) DS-GVO)

I tillegg, avhengig av type og omfang av behandlingen, kan det være andre rettsgrunnlag i henhold til landsspesifikke bestemmelser. Vi vil informere deg om det spesifikke rettslige grunnlaget for databehandling under vår respektive behandling.

Bruk av nettstedet vårt for informasjonsformål

For en rent informasjonsrelatert bruk av nettsiden vår er det i prinsippet ikke nødvendig å oppgi personopplysninger. I så fall innhenter vi bare de dataene som internettleseren automatisk overfører til oss når du åpner nettsidene våre, som f.eks.:

 • IP-adressen til din datamaskin
 • Dato og klokkeslett for nå siden ble åpnet
 • Din nettlesertype, nettleserversjonen samt dine nettleserinnstillinger
 • Operativsystemet som brukes (Windows, iOS, Linux osv.)
 • Den overførte datamengden og status for overføring av data
 • Fra hvilken nettside tilgangen til vår side ble gjort
 • Andre lignende data og informasjon som bidrar til å avverge farer i tilfelle angrep på våre informasjonsteknologiske systemer.

Dette skjer som regel gjennom bruk av loggfiler. Formålet med behandlingen er å sikre funksjonaliteten og kompatibiliteten til nettstedet vårt for teknisk uproblematisk bruk, inkludert feilretting, samt beskyttelse mot tekniske angrep og misbruk av bruken. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i henhold til art. 6 avs. 1 f) DSGVO. Vår legitime interesse ligger i den korrekte driften av nettstedet vårt. Loggfildataene slettes når de ikke lenger er nødvendige for behandlingens formål.

Bruk av nettstedet vårt for ytterligere tjenester

Hvis du bruker nettsiden vår til flere ytelser fra vårt firma, kan det hende at du må oppgi personopplysninger. Hvilke personopplysninger som er nødvendig for å levere tjenesten, finner du i den aktuelle innleggingsmasken eller applikasjonen. Å oppgi ytterligere informasjon er frivillig. Hvilken informasjon som er nødvendig og hvilken som er frivillig, ser du ved at nødvendig informasjon er merket med en stjerne (*) eller med merknaden “Må fylles ut“. Formålet med behandlingen av dine data er kun å kunne levere tjenesten du ønsker. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger og informasjonen om når personopplysningene dine blir slettet, finner du i beskrivelsen av de spesifikke tjenestene.

Kontakt til oss

Kontaktskjema

På nettstedet vårt kan du komme i kontakt med oss ved hjelp av et kontaktskjema. Personopplysningene du oppgir når du kontakter oss via et kontaktskjema, blir bare behandlet for formålet å behandle kontakten din via kontaktskjemaet. En overføring til tredjeparter skjer bare hvis dette er nødvendig for å behandle kontakten din. Rettslig grunnlag for denne behandlingen er art. 6 avs. 1 b) DSGVO. Dine personopplysninger blir slettet når det ikke lenger er nødvendig for å kontakte deg. Vi henviser til at meldingene dine eventuelt må lagres i henhold til eksisterende lover og regler for lagring. I dette tilfellet er det rettslige grunnlaget art. 6 avs. 1 c) DSGVO.

Kontakt via e-post

På nettsiden vår kan du ta kontakt med oss via e-post. Vær oppmerksom på at ukryptert kommunikasjon via e-post er usikker. Det kan ikke utelukkes at data som overføres på denne måten vil bli lest, kopiert, endret eller slettet av uvedkommende. Personopplysningene du oppgir når du kontakter oss via en e-postforespørsel, blir bare behandlet for formålet å behandle din e-postforespørsel. En overføring til tredjeparter skjer bare hvis dette er nødvendig for å behandle denne kontaktforespørselen. Rettslig grunnlag for denne behandlingen er art. 6 avs. 1 b) DSGVO. Dine personopplysninger blir slettet når det ikke lenger er nødvendig for å kontakte deg. Vi henviser til at meldingene dine eventuelt må lagres i henhold til eksisterende lover og regler for lagring. I dette tilfellet er det rettslige grunnlaget art. 6 avs. 1 c) DSGVO.

Nyhetsbrev

Hvis du ønsker å bestille våre nyhetsbrev, trenger vi i tillegg til din e-postadresse en bekreftelse på at det er du som eier den oppgitte e-postadressen og at du samtykker i å motta nyhetsbrevet. Denne informasjonen blir kun brukt for å kunne sende deg nyhetsbrevet og for å dokumentere at vi har fullmakt til dette.  I tillegg blir følgende data samlet inn når du registrerer deg:

 • IP-adressen til den anvendte datamaskinen
 • Dato og klokkeslett for registreringen

For behandling av dataene blir ditt samtykke innhentet under registreringsprosessen, og det henvises til denne personvernerklæringen. Rettslig grunnlag for denne behandlingen er art. 6 avs. 1 a) DSGVO. Loggingen av registreringsprosessen er basert på våre legitime interesser iht. art. 6 I f) DSGVO og tjener som bevis på samtykke til mottak av nyhetsbrevet. Bestillingen av nyhetsbrevet kan når som helst tilbakekalles. Dine personopplysninger blir slettet når disse ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet.

Hvordan sendes nyhetsbrevet?

Nyhetsbrevet sendes via "ClickDimensions", en plattform for e-postmarkedsføringsløsninger, ClickDimensions LLC, 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328, USA. Personvernreglene til leverandøren av e-postleveringstjenesten kan sees her: http://clickdimensions.com/about/privacy-policy/.

Sikkerhet 

Vi har sikret nettsiden vår og andre systemer med tekniske og organisatoriske tiltak mot tap, ødeleggelse, tilgang, endring eller spredning av dataene dine via uautorisert personer. Personopplysningene dine i kontaktskjemaet blir overført kryptert hos oss. Til dette benytter vi kodesystemet TLS 1.2 (Transport Layer Security).

Informasjonskapsler 

Vi benytter informasjonskapsler for å følge med på preferansene til de som besøker siden, og for å kunne utforme nettsidene våre optimalt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din når du besøker internettsiden vår. Om ønskelig kan du når som helst slette informasjonskapslene igjen. Dette kan riktig nok føre til at enkelte funksjoner ikke lenger er tilgjengelig for deg. Se hjelpefunksjonen i nettleseren din for å slette informasjonskapslene.

Du finner mer informasjon om de enkelte informasjonskapslene og deres formål i våre Personverninnstillinger.

Webanalyse  

Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. („Google“).  Google Analytics bruker “informasjonskapsler“, som lagres på datamaskinen din og som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Den av informasjonskapselen genererte Informasjonen om din bruk av denne nettsiden sendes som regel til en server fra Google i USA og lagres der. Din IP-adresse vil derfor bli forkortet på forhånd av Google innenfor medlemsland i EU eller i andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, for å sammenstille rapporter om nettstedsaktiviteten og for å gi nettstedoperatøren andre tjenester relatert til nettstedsbruk og internettbruk. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, blir ikke lagt sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved en tilsvarende innstilling av nettleserprogramvaren din; imidlertid vil vi påpeke at i dette tilfellet vil du kanskje ikke kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet i full grad. Du kan også forhindre Google i å samle inn dataene som genereres av informasjonskapselen og relatere til din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) og fra behandlingen av disse dataene av Google ved å klikke på følgende lenke (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) last ned og installer den tilgjengelige nettleser-plugin.

Alternativt til nettleser-plugin kan du hindre registreringen ved hjelp av Google Analytics ved å klikke på følgende lenke. Det blir satt en Opt-Out-informasjonskapsel som hindrer fremtidig registrering av dataene dine når du besøker denne nettsiden:

Endre dine innstillinger for informasjonskapsler

 

For mer informasjon om bruksbetingelser og personvern, se http://www.google.com/analytics/terms/de.html hhv. under https://www.google.com/policies/privacy/

Vi gjør oppmerksom på at på denne nettsiden ble Google Analytics utvidet med koden »gat._anonymizeIp();« for å sikre en anonymisert registrering av IP-adresser (såkalt IP-masking).

Appanalyse med Google Analytics for Firebase

For optimal utforming og fortløpende forbedring av Bürkert resistApp bruker vi analyseverktøyet Google Analytics for Firebase. Du kan forhindre databehandlingen gjennom Google Analytics for Firebase, ved å tilpasse innstillingene i personvern-området i appen.

LinkedIn Analytics og LinkedIn Ads

På vår nettside benyttes Conversion-Tracking-teknologi samt Retargeting-funksjonen til LinkedIn. Tilbyder er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Med hjelp av denne teknologien kan de som besøker denne nettsiden motta personaliserte reklameannonser på LinkedIn. Dessuten oppstår det en mulighet til å utarbeide anonyme rapporter om effektiviteten til reklameannonsene, samt informasjon om interaksjonen på nettsidene. En LinkedIn Insight-Tag er integrert på denne nettsiden til dette formålet, og oppretter en forbindelse til LinkedIn-serveren dersom du besøker denne nettsiden mens du er pålogget din LinkedIn-konto.

I personvernerklæringen til LinkedIn under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy finner du ytterligere informasjon om innhenting og bruk av data, samt mulighetene og rettighetene forbundet med ditt personvern. Mens du er pålogget hos LinkedIn, kan du til enhver tid deaktivere innhentingen av data via følgende lenke: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising 

YOOCHOOSE

På nettstedet vårt brukes en analyse- og anbefalingstjeneste fra YOOCHOOSE. Leverandøren er YOOCHOOSE GmbH, Kaiser-Wilhelm-Ring 30-32, 50672 Köln, Tyskland. Tjenesten brukes til å opprette en pseudonymisert bruksprofil ved hjelp av klikk- og kjøpsatferd. Også informasjonskapsler kan brukes i sammenheng med dette. Juridisk grunnlag for denne behandlingen er ditt samtykke iht. art. 6 avsn. 1 a) GDPR. Dataene som samles inn med YOOCHOOSE-teknologien, vil ikke bli brukt til å identifisere besøkende på nettstedet vårt uten et separat samtykke, og vil ikke bli slått sammen med personopplysninger om bæreren av pseudonymet.

Sosiale medier 

Vi opprettholder offentlig tilgjengelige profiler i sosiale nettverk. De individuelle sosiale nettverkene vi bruker finner du nedenfor. Sosiale nettverk som Facebook osv. kan vanligvis analysere brukeratferden din fullt ut, når du besøker nettstedet deres eller et nettsted som har integrerte sosiale medieinnhold (for eksempel like-knapper eller bannerannonser). Ved å besøke våre representasjoner på sosiale medier utløses en rekke personvernrelaterte behandlingsprosesser. I detalj:

Hvis du er logget inn på din sosiale mediekonto og besøker våre representasjoner på sosiale medier, kan operatøren av den sosiale medieportalen tilordne dette besøket til brukerkontoen din. Under visse omstendigheter kan dine personopplysninger også registreres selv når du ikke er logget inn eller ikke har en konto i den respektive sosiale medieportalen. I dette tilfellet blir disse dataene samlet inn, for eksempel via informasjonskapsler som er lagret på enheten din eller ved å registrere din IP-adresse. Ved hjelp av dataene som er samlet inn på denne måten, kan operatørene av de sosiale medieportalene opprette brukerprofiler der dine preferanser og interesser er lagret.. På denne måten kan det vises interessebasert annonsering for deg på og utenfor den respektive representasjonen på sosiale medier. Hvis du har en konto i det respektive sosiale nettverket, kan den interessebaserte annonseringen vises på alle enheter du er logget inn på eller har vært logget inn på. Vær også oppmerksom på at vi ikke har innsikt i alle behandlingsprosesser på de sosiale medieportalene. Avhengig av leverandør, kan derfor videre behandlingsprosesser muligens utføres av operatørene av de sosiale medieportalene. Detaljer om dette finner du i brukervilkårene og personvernbestemmelsene til de respektive sosiale medieportalene.

Rettslig grunnlag

Vår tilstedeværelse på sosiale medier er ment som en informasjonskilde på internett. Her er det snakk om en berettiget interesse i henhold til art. 6 første ledd, bokstav f) i GDPR. Dersom påkrevd er det juridiske grunnlaget også art. 6 første ledd, bokstav a) i GDPR. Analyseprosesser som innledes på sosiale nettverk er evt. basert på avvikende juridiske grunnlag, som skal angis av de ansvarlige for sosiale nettverk (f.eks. samtykke i henhold til art. 6 første ledd, bokstav a) i GDPR.

Ansvarlig og håndhevelse av rettigheter

Når du besøker en av våre sosiale medieopptredener (for eksempel Facebook), er vi sammen med operatøren av den sosiale medieplattformen ansvarlige for databehandlingsoperasjonene som utløses under dette besøket. Du kan hevde dine rettigheter (informasjon, korreksjon, sletting, begrensning av behandlingen, dataportabilitet og klage) både til oss og til operatøren av den respektive sosiale medieportalen (f.eks. ovenfor Facebook). Vær oppmerksom på at til tross for det delte ansvaret med operatørene av sosiale medieportaler, har vi ikke full innflytelse på databehandlingsoperasjonene til de sosiale medieportalene. Våre muligheter retter seg i stor grad etter retningslinjene til den respektive leverandøren.

Lagringstid

Dataene som er samlet inn direkte fra oss via tilstedeværelsen på sosiale medier, vil bli slettet fra systemene våre så snart formålet med lagring av dem bortfaller, du ber oss om å slette dem, du opphever ditt samtykke til lagring eller hensikten med datalagring bortfaller. Lagrede informasjonskapsler forblir på enheten din til du sletter dem. Obligatoriske lovbestemmelser – særlig oppbevaringsperioder – forblir uberørt. Vi har ingen kontroll over lagringstiden for dine data som er lagret av operatørene av de sosiale nettverkene for deres egne formål. For detaljer om dette kan du informere deg direkte hos operatørene av sosiale nettverk (for eksempel i personvernerklæringen, se nedenfor).

Sosiale nettverk i detalj

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverandøren er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Du kan selvstendig tilpasse annonseinnstillingene dine i brukerkontoen din. Gjør dette ved å klikke på linken under og logg deg inn: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Detaljer finner du i personvernerklæringen til Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

Vi bruker kortmeldingstjenesten Twitter. Leverandøren er Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Du kan selvstendig tilpasse Twitter-personverninnstillingene dine i brukerkontoen din. Gjør dette ved å klikke på linken under og logg deg inn: https://twitter.com/personalization Detaljer finner du i personvernerklæringen til Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Leverandøren er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn bruker annonseringskapsler. Hvis du ønsker å deaktivere LinkedIn-annonseringskapsler, kan du bruke følgende lenke: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. For informasjon om hvordan du håndterer dine personrelaterte data, se personvernerklæringen til LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Vi har en profil på XING. Leverandør er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. For informasjon om hvordan du håndterer dine personrelaterte data, se personvernerklæringen til XING: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

YouTube

Videoer fra leverandøren YouTube er integrert på nettstedet vårt. Leverandør er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. YouTube bruker informasjonskapsler for datainnsamling og statistisk dataanalyse. Gjennom denne statistikken kan YouTube analysere hvor mange ganger en video har blitt sett, om videoen har blitt sett på YouTube, eller på hvilke nettsider videoen er integrert. For å beskytte personvernet ditt bruker vi bare integrerte YouTube-videoer i en forbedret personvernmodus. Dette betyr at YouTube ikke lagrer informasjonskapsler for en bruker som ser på et nettsted med en integrert YouTube-video, men som ikke klikker på videoen for å spille av videoen. Når videoen spilles av, kan YouTube lagre informasjonskapsler på brukerens datamaskin, men det lagres ingen personlig informasjon om avspillingen av innebygde videoer. Mer informasjon om personvernet via YouTube (Google) finner du under https://policies.google.com/privacy?hl=no.

Bürkert - Virtuell messe

På noen av våre nettsider er Bürkert - Virtuell Messe integrert. Integreringen er bare synlig hvis du godtar de sosiale mediefunksjonene i våre personverninnstillinger. Innholdet som kan sees der, hostes og drives på serveren til tredjepartsleverandøren V-EX Virtual Exhibitions Ltd., Europa Building, Arthur Drive, Hoo Farm Industrial Estate, Kidderminster, Worcestershire, DY11 7RA, UK (“V-EX”, “V-Ex”, “v-ex.com“). Ditt samtykke gjør at tredjepartsleverandøren kan analysere og overvåke bruken av den virtuelle messen.
Detaljer om personvernreglene til V-Ex finner du på: https://www.v-ex.com/privacy-policy/

Ytterligere funksjoner og innhold

Hvis vi bruker ytterligere funksjoner og innhold (f.eks. kart- eller skrivetjenester) på nettstedet vårt, som vi eller leverandøren av tjenestene bruker til å behandle dine personlige data, vil vi informere deg om dette på dette tidspunktet.

Google Static

På nettstedet vårt brukes en tjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (heretter: gstatic). Rettslig grunnlag for denne databehandlingen er art. 6 avs. 1 f) DSGVO. Den legitime interessen består i å sikre funksjonaliteten til nettstedet vårt. Nettleseren din gir også personlige data videre til Google LLC. til USA. Her finner du mer informasjon om databehandlingen via Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Du kan forhindre innsamling og behandling av dataene dine gjennom gstatic ved å deaktivere utførelsen av script-koden i nettleseren din eller ved å installere en scriptblokkering i nettleseren din.

Google Fonts

På vår nettside benyttes eksterne skrifttyper «Google Fonts». Google Fonts er en tjeneste som tilbys av selskapet Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland. I den forbindelse sender nettleseren din også personopplysninger videre til Google LLC i USA. Juridisk grunnlag for databehandlingen er art. 6 første ledd, bokstav a) i GDPR. Her finner du mer informasjon om databehandlingen via Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no.

Google Photos

På nettstedet vårt brukes en tjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (heretter: ggpht). Rettslig grunnlag for denne databehandlingen er art. 6 avs. 1 f) DSGVO. Den legitime interessen består i å sikre funksjonaliteten til nettstedet vårt. Nettleseren din gir også personlige data videre til Google LLC. til USA. Her finner du mer informasjon om databehandlingen via Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Du kan forhindre innsamling og behandling av dataene dine gjennom ggpht ved å deaktivere utførelsen av script-koden i nettleseren din eller ved å installere en scriptblokkering i nettleseren din.

Google Maps

Vår tilstedeværelse på internett bruker karttjenesten Google Maps via en API. For å bruke funksjonen til Google Maps er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Denne Informasjonen sendes som regel til en server fra Google i USA og lagres der. Vi har ingen innflytelse på denne dataoverføringen. Bruken av Google Maps skjer i interesse av en tiltalende presentasjon av nettstedet vårt og for å gjøre det enkelt å finne stedene vi har spesifisert på dette nettstedet. Dette er en legitim interesse i henhold til art. 6 avs. 1 f) DSGVO. Mer informasjon om omgangen med brukerdata finner du i personvernerklæringen til Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no.

Microsoft Services

På vår nettside benyttes en tjeneste som tilbys av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399. I den forbindelse sender nettleseren din også personopplysninger videre til Microsoft i USA. Juridisk grunnlag for databehandling er art. 6 første ledd, bokstav a) GDPR.

Akamai (CDN)

På vår nettside benyttes Content Delivery Network (CDN) fra Akamai Technologies Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA, den tyske avdelingen er Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Garching (Akamai). I denne forbindelsen formidler nettleseren din evt. personopplysninger til Akamai Technologies Inc. i USA. Juridisk grunnlag for databehandlingen er art. 6 første ledd bokstav f) i GDPR. Vår berettigede interesse er å sikre at nettsiden vår fungerer fullt ut. Tjenesten muliggjør kortere og mer stabile ladetider for data og informasjon også ved mer omfattende tilganger. Mer om temaet personvern hos Akamai Technologies Inc finner du under: https://www.akamai.com/legal/compliance/privacy-trust-center.

Ibexa

På nettstedet vårt brukes en tjeneste fra Ibexa AS, Solligata 2, 0254 Oslo, Norge. Behandling av data skjer utelukkende med anonymiserte data. Juridisk grunnlag for databehandling er art. 6 avsn.1 f) GDPR. Den berettigede interessen er forbedring av markedsføringen vår.

Monotype GmbH

For enhetlig fremstilling av skrifttyper benytter denne siden såkalte Web-Fonts, som tilbys av Monotype GmbH, Spichernstraße 2, 10777 Berlin via fast.fonts.net. Ved besøk på en side vil nettleseren din laste påkrevde Web-Fonts i nettleserens hurtigbuffer hos deg, for å kunne vise tekster og skrifttyper korrekt. For å oppnå dette formålet må nettleseren du benytter oppta forbindelse med serverne til fast.fonts.net. Slik får fast.fonts.net kjennskap til at nettsiden vår hentes frem via din IP-adresse. Juridisk grunnlag for databehandling er art. 6 første ledd, bokstav a) GDPR. Dersom nettleseren din ikke støtter Web-Fonts benyttes en standard skrifttype av din datamaskin. Mer informasjon om slike Web-Fonts finner du i personvernerklæringen til Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

Bürkert resistApp

Bürkert resistApp installeres via den tekniske operatøren iTunes eller Google Play Store under deres betingelser. Hvis appen f.eks. er installert via iTunes, er dette Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA 95014. Appen lastes inn av hver bruker ved hjelp av Apple-ID de selv har opprettet. For dette måtte hver bruker allerede godta Apples betingelser. Detaljer om “Apple-personvernregler“ finner du på http://www.apple.com/de/privacy/ . Google Play gjør derimot sin informasjon og personvernerklæring tilgjengelig på http://www.google.de/policies/privacy/.

eShop/MyBürkert

Hvis du vil bruke eShop eller MyBürkert, må du eventuelt også oppgi personopplysninger. De respektive datafeltene viser hvilke data vi trenger fra deg. Personopplysningene du oppgir fordi du bruker vår eShop eller MyBürkert, blir bare behandlet for å behandle bestillingen din (eShop) eller innenfor rammene av bruk av MyBürkert. En overføring til tredjepart finner bare sted hvis dette er nødvendig for å behandle bestillingen din eller for din bruk av MyBürkert (f.eks. klagebehandling). Rettslig grunnlag for behandlingen er art. 6 avs. 1 b) DSGVO. Personopplysningene dine blir slettet når disse ikke lenger er nødvendige for å oppfylle hensikten med bestillingen din eller innenfor rammene av bruk av MyBürkert, og det ikke foreligger noen lovpålagte krav om oppbevaring som forhindrer sletting. I dette tilfellet er det rettslige grunnlaget for en ytterligere lagring art. 6 avs. 1 c) DSGVO.

Olark Live-Chat

På nettstedet vårt bruker vi Live-Chat systemet fra Olark. Chatloggen din lagres og vedleggene du sender arkiveres i 30 dager. For å kunne gi deg råd på riktig måte, trenger vi navnet ditt og e-postadressen din for å kontakte deg. Disse dataene vil ikke bli overført til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke.

Google Ads

Dette nettstedet bruker det elektroniske online-annonseringsprogrammet "Google Ads", og som en del av dette, konverteringssporing. Google Ads plasserer derved en informasjonskapsel på datamaskinen din hvis du har kommet til nettstedet vårt via en Google-annonse. Disse informasjonskapslene mister sin gyldighet etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Når brukeren besøker bestemte sider på nettstedet vårt og informasjonskapselen ennå ikke har utløpt, kan vi og Google se at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden. Hver Google Ads-kunde mottar en annen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan dermed ikke spores via nettstedene til Ads-kunder.

Informasjonen som er innhentet ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen for å lage konverteringsstatistikker for Ads-kunder som har valgt konverteringssporing. Kundene opplyses om det totale antallet brukere som klikket på annonsen deres og ble omdirigert til en side med en konverteringssporingstag. Imidlertid mottar de ingen informasjon som brukere kan identifiseres personlig med.

Hvis du ikke vil delta i sporingsprosessen, kan du enkelt deaktivere Googles konverteringsinformasjonskapsel via nettleseren din under brukerinnstillinger. Du vil da ikke bli inkludert i statistikken for konverteringssporing. Du kan finne ut mer om Googles personvernregler under http://www.google.de/policies/privacy/

Google Tag Manager

Dette nettstedet bruker “Google Tag Manager“. Google Tag Manager er et verktøy for administrering av nettsted-tags. Verktøyet er et informasjonskapselfritt domene og samler ikke inn noen personopplysninger. Verktøyet sørger for å utløse andre tags, som så under omstendigheter samler inn data. Google Tag Manager får ikke tilgang til disse dataene. Hvis det er gjort en deaktivering på domene- eller informasjonskapselnivå, forblir dette gjeldende for alle sporingstags som er implementert med Google Tag Manager (https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/).

ClickDimensions (webskjemaer)

Vi bruker en tjeneste fra ClickDimensions LLC, 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328, USA på nettstedet vårt for våre skjemaer i nedlastingsområder, registreringer for webinarer eller WebEx-webinarer. Dette gjør at vi kan koble skjemaene våre sammen med CRM-systemet vårt. Dersom samtykke er gitt, er det rettslige grunnlaget for databehandlingen art. 6 avs.1 a) DSGVO. ClickDimensions personvernregler kan sees her: http://clickdimensions.com/about/privacy-policy/

Mottakere og dataoverføring

Bestemte databehandlingsprosesser har vi samlet i selskapet vårt. Disse kan styres sentralt av våre individuelle virksomhetsdivisjoner, f.eks. for å behandle henvendelser. For å sikre våre oppgaver og for å oppfylle kontrakten kan også eksterne entreprenører og tjenesteleverandører (f.eks. logistikkselskaper eller IT-tjenesteleverandører) benyttes. I tillegg kan data sendes til mottakere som vi er forpliktet til eller autorisert til å videreformidle på grunn av kontraktmessige eller rettslige forpliktelser eller basert på ditt samtykke.

Dataoverføring til tredjeland

Dataoverføring til tredjestater (land utenfor EU og EØS-området) skjer bare i den grad dette er nødvendig for utførelse av en kontrakt/oppdrag/forretningsforhold inkludert initiering eller er tillatt av vår legitime interesse hhv. på grunnlag av ditt samtykke og bare under hensyntagen av personvernkravene som er foreskrevet for dette.

Merknad om dataoverføring til USA

Tjenester fra selskaper basert i USA er integrert på nettstedet vårt Som en del av bruken av disse tjenestene kan personopplysninger overføres til de amerikanske serverne til den respektive tjenesteleverandøren. Vi vil påpeke at USA ikke er et trygt tredjeland i betydningen av EU-personvernlovgivningen. Amerikanske selskaper er forpliktet til å overgi personopplysninger til sikkerhetsmyndighetene uten at du som vedkommende har mulighet til å iverksette tilstrekkelige rettslige skritt mot dette. Det kan derfor ikke utelukkes fullstendig at amerikanske myndigheter (f.eks. hemmelige tjenester) behandler, evaluerer og lagrer dataene dine permanent på amerikanske servere for overvåkingsformål. Vi har ingen innflytelse på disse behandlingsaktivitetene.

Sletting av dataene dine 

Vi behandler bare personopplysningene dine så lenge dette er nødvendig for å oppfylle det respektive formålet, eller til det ikke lenger eksisterer et rettslig grunnlag for behandlingen (f.eks. tilbakekalling av samtykke til databehandling). Vi tar derved hensyn til de gjeldende lovbestemte oppbevarings- og lagringsperioder.

Hvis du deaktiverer nettkontoen din, vil vi deaktivere datapostene som er knyttet til e-postadressen din i systemene våre. Med mindre lengre lagring er nødvendig på grunn av lovbestemte krav til oppbevaring (art. 17 para. 3 lit. b) GDPR) eller for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav (se art. 17 para. 3 lit. e) GDPR).

Dine rettigheter

Du har rett til:

 • å motta gratis informasjon om personopplysninger som vi har lagret om din person (informasjonsrett)
 • å kreve en bekreftelse av om vi behandler personopplysninger som angår deg (rett til bekreftelse)
 • å kreve at vi sletter personopplysningene som gjelder deg umiddelbart, forutsatt at behandlingen av dem ikke lenger er nødvendig og de ytterligere kravene i personvernloven for sletting er oppfylt (rett til sletting)
 • å kreve umiddelbarkorrigering og komplettering av uriktige personopplysninger som angår deg (rett til korrigering)
 • å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger (rett til å begrense behandlingen)
 • å få aktuelle personopplysninger i et strukturert, kurant og maskinlesbar format (rett tildataoverførbarhet)
 • imøtegå behandlingen av din personopplysninger (rett til å motsette seg)
 • Du har rett til ikke å være underlagt en avgjørelse utelukkende basert på automatisert behandling – inkludert profilering – som har rettslig virkning på deg eller som påvirker deg betydelig på en lignende måte (rett til avgjørelse i enkeltsaker).
 • når som helst tilbakekalle ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger med fremtidig virkning, tilbakekalling.
 • å klage til tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for databeskyttelse hvis du er av den oppfatning at behandlingen av dine personopplysninger bryter med personvernloven (klagerett).

For videre informasjon om dine rettigheter henvender du deg til våre personvernansvarlige.

Endring i vår personvernerklæring

For å sikre at vår personvernerklæring alltid tilsvarer gjeldende lovbestemte krav, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer når som helst. Dette gjelder også i tilfelle personvernerklæringen må tilpasses på grunn av nye eller reviderte tjenester, for eksempel nye tjenester. Den nye personvernerklæringen gjelder da fra neste gang du besøker vårt tilbud.

Informasjon til kunder og leverandører i henhold til art. 13 / art. 14 DSGVO 

Ansvarsfraskrivelse

Ansvar for innhold

Innholdet til Bürkert-nettsidene ble opprettet med største omhu. Vi kan imidlertid ikke overta noe ansvar for innholdets riktighet, fullstendighet og aktualitet. Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige for vårt eget innhold på disse sidene i samsvar med generell lov i samsvar med § 7 avs.1 i den tyske telemedieloven. I henhold til §§ 8 til 10 i den tyske telemedieloven er vi som tjenesteleverandør ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller å undersøke omstendigheter som indikerer ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i samsvar med generell lov forblir upåvirket av dette. Ansvar i denne forbindelse er bare mulig fra det tidspunktet vi blir klar over et konkret lovbrudd. Vi vil fjerne dette innholdet umiddelbart etter at vi blir kjent med slike lovbrudd.

Ansvar for lenker

Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne tredjeparts nettsteder, hvis innhold vi ikke har noen innflytelse på. Derfor kan vi heller ikke overta noe ansvar for dette eksterne innholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de lenkede sidene. De lenkede sidene ble kontrollert for mulige lovbrudd på det tidspunktet de ble lenket. Det ble ikke funnet noe ulovlig innhold på det tidspunktet lenken ble opprettet. En permanent overvåking av innholdet på de lenkede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete bevis for et lovbrudd. Vi vil fjerne slike lenker umiddelbart etter at vi blir kjent med lovbrudd.

Opphavsrett

Innholdet og verkene laget av Bürkert på disse sidene er underlagt tysk lov om opphavsrett. Reproduksjon, behandling, distribusjon og enhver form for utnyttelse utenfor grensene for lov om opphavsrett krever skriftlig samtykke fra den respektive rettighetshaveren. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk. I den grad innholdet på dette nettstedet ikke ble opprettet av operatøren, overholdes opphavsretten til tredjeparter. Spesielt innhold fra tredjeparter er merket som sådan. Hvis du likevel skulle bli oppmerksom på en brudd på opphavsretten, ber vi deg varsle oss om dette. Vi vil fjerne slike innhold umiddelbart etter at vi blir kjent med lovbrudd.