Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost

Compliance

Compliance, integritet og etisk ledelse er ledd i Bürkert-kulturen og legger premissene for vår selskapsvirksomhet. Finn ut mer i våre adferdskriterier.

Code of Conduct (CoC) (etiske retningslinjer)

Bürkert er seg bevisst sitt samfunnsansvar i tråd med grunnprinsippene som er nedfelt i Code of Conduct som er publisert av ZVEI og VDMA i fellesskap. De to forbundene har sammen med sine medlemmer og på bakgrunn av best praksis utviklet en Code of Conduct for etisk selskapsvirksomhet. Code of Conduct er en sentral bestanddel av vår verdiorienterte selskapsvirksomhet. Bürkert forventer at leverandørnettverket sitt overholder prinsippene som er fastlagt der, som en grunnleggende avtaleforpliktelse i vår forretningsforbindelse.

Du kan se teksten (på 12 språk) på nettsiden til VDMA. Dersom du ikke får sett dokumentet via lenken, kan du henvende deg til din kontaktperson hos Bürkert.

Vi imøteser enhver anledning til å forbedre oss, og anser tips som et tilbud om støtte. Dersom du ønsker å dele informasjon med oss om dårlig oppførsel eller brudd mot vår Code of Conduct inkludert vårmenneskerettighetsstrategi, kan du gjøre det i vårt kontaktområde.

Vi behandler din informasjon fortrolig og – dersom ønskelig – også anonymt.

Menneskerettighetsstrategi

 

Bürkert-meldested

Vi imøteser enhver anledning til å forbedre oss, og anser tips som et tilbud om støtte. Dersom du ønsker å dele informasjon med oss om dårlig oppførsel eller brudd mot vår Code of Conduct inkludert vårmenneskerettighetsstrategi, kan du gjøre det her. Vi behandler din informasjon fortrolig og – dersom ønskelig – også anonymt. Her har du følgende meldemuligheter:

Dessuten består det en mulighet til å henvende seg til et eksternt meldekontor. Til oversikten over eksterne meldekontorer.

Min sammenligningsliste