Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost

Ventilterminal type 8652 med PROFINET systemredundans S2

Vår ventilterminal type 8652 støtter nå også PROFINET systemredundans S2. Finn ut mer om fordelene.

Type 8652 with Profinet Redundancy S2

Systemredundans er et vesentlig krav i prosessindustrien eller infrastrukturanlegg, da systemene skal vedlikeholdes selv ved feil. 

Avbrudd i en kontinuerlig produksjonsprosess kan føre til store økonomiske problemer eller til og med sette mennesker i fare i alle typer bedrifter. Disse områdene stiller derfor spesielle krav til anleggsstyringer og feltenheter.

Høyere systemtilgjengelighet takket være type 8652 med PROFINET systemredundans S2

Dersom en maskin, et anlegg eller et anleggsstyringssystem svikter, får bedriften høye kostnader på grunn av nedetiden samt tilhørende produksjonstap. 

Derfor er ventilterminalen type 8652, i tillegg til PROFINET Medie-redundans-protokoll (MRP), nå også tilgjengelig med systemredundans S2

Two diagrams with valve islands connected to one or two control units. Illustration of cable breaks between the valve islands (both diagrams), but also between the control unit (only on the right)

PROFINET S2 i kombinasjon med medie-redundans-protokoll (MRP) løser to kritiske problemer: tap av enhetskommunikasjon (venstre) og feil på den programmerbare logiske styringen (PLS) (høyre).

Unngå fullstendige feil i tilfelle en teknisk feil på en enkelt enhet takket være medie-redundans-protokoll (MRP)

Hvis en kommunikasjonsforbindelse av type 8652 avbrytes, for eksempel på grunn av kabelbrudd, forsynes ventilterminalen gjennom tilleggskabelen via en alternativ kommunikasjonsvei. Dette betyr at feil på grunn av kabelbrudd på felt- eller enhetsnivå kan unngås. 

Denne funksjonen beskytter imidlertid ikke mot stillstand hvis den programmerbare logiske styringen (PLS) svikter.

Unngå komplette feil ved teknisk feil i et systemkontrollsystem ved hjelp av PROFINET systemredundans S2

Takket være det tilsvarende PROFINET-grensesnittet kan type 8652 nå kobles til to anleggsstyringer samtidig. Hvis en PLS svikter eller krever vedlikehold, brukes det andre PROFINET-nettverket uavbrutt for datautveksling. 

Dette sikrer anleggstilgjengelighet gjennom redundant kommunikasjon, inkludert på styringsnivå. Mindre nedetid betyr mer produksjon – så hvert minutt kan brukes effektivt til produksjon.

 

Type 8652

AirLINE - Ventilterminal - optimalisert for prosessautomatisering

Type 8652
  • Mulig med sikkerhetsrelatert utkobling av ventiler
  • Enkel diagnose med LC-display
  • Prosessikkerhet pga. pneumatiske funksjoner
  • Optimalisert for montering på bunnen av koblingsskap
  • Eksplosjonsbeskyttede modeller i henhold til ATEX/IECEx sone 2

Dine fordeler oppsummert

✓ Høyere prosesspålitelighet og anleggstilgjengelighet takket være MRP og PROFINET S2
✓ Ingen nedetid i systemet ved kabelbrudd eller feil på styringen