Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost

SAK254- og nitrat-sensor for online-vannanalyse-system av typen 8905 er tilgjengelig

Med de nye sensormodulene Type MS08 og Type MS09 kan vårt online-vannanalyse-system Type 8905 nå også måle SAK254-verdien (løsnede organiske substanser) samt nitratinnholdet i vannet. Begge sensorene egner seg fremfor alt til din vannanalyse under drikke- og prosessvannbehandling.

Sensorene for SAK254- og nitratmåling

Stadig strengere regler krever overholdelse av grenseverdier for visse vannparametre ved drikkevannsbehandling. Eksempelvis er grenseverdien for nitrat i drikkevann i hele Europa 50 mg/l.

Her er det verdt å nevne at drikkevann i økende grad belastes med nitrater i områder med omfattende landbruksvirksomhet, grunnet bruken av kunstgjødsel forbundet med dette, noe som gjør det stadig vanskeligere å overholde gjeldende grenseverdier til enhver tid. Derfor er det desto viktigere å foreta kontinuerlig overvåkning av slike vannparametre, for eksempel med vår nye sensor Type MS09.

I naturlige vannkilder, men også i drikkevann og rengjort avløpsvann forekommer det dessuten langsomt nedbrytbare biologiske forbindelser, som f.eks. ligniner, tanniner eller huminstoffer. Ved å benytte SAK254-sensorer, for eksempel vår nye Type MS08, kan også grenseverdier for løsnede organiske substanser i vannet overvåkes, og dermed den siste sikkerhetsrisikoen for forbrukerne utelukkes.

Optisk absorpsjonsmåling

De nye sensorene av typen MS08 og typen MS09 benytter tilSAK254- og nitratovervåkning prinsippet om optisk absorpsjonsmåling. Løsnede, organiske forbindelser i vannet absorberer konkrete bølgelengder i UV-lysspektret. Ved absorpsjonsmåling kan man med hjelp av algoritmer foreta slutninger om konsentrasjonen av ulike stoffer i vannet.

Type MS08: SAK254-måling

SensorenType MS08 benytter optisk absorpsjonsmåling ved 254 nm og 530 nm for turbiditetskompensasjon, og omsettes i praksis med 2 lysdioder samt en detektor. Ved siden av SAK254- og turbiditet-530-verdiene kan også verdiene TOCeq, BODeq og CODeq måles med hjelp av applikasjonsspesifikk korrelasjon.

Type MS08

SAK 254-sensor

Type MS08
 • UV-absorpsjonsmåling ved 254 nm
 • Overvåkning av organisk kjemi som løsner i drikkevannet
 • EDIP-sensor: Kompatibel med målesystemer av typen 8905/8906
 • UV-LED-teknologi for sensorer med lang levetid
 • Glass med nanobelegg for redusert vedlikehold

Type MS09: Nitrat-måling

Sensoren Type MS09 benytter en Xenon-blits som lyskilde, og kan måle nitratinnholdet med feilreduksjon gjennom tre ulike deteksjonskanaler. Nitratinnholdet fastlegges ved 212 nm, organisk kjemi ved 254 nm samt turbiditet ved 360 nm. Dermed er sensoren upåvirket av krysspåvirkning i vann.

Type MS09

Nitratsensor

Type MS09
 • UV-fotometer for nitratovervåkning
 • Reagensfri optisk måling
 • EDIP-sensor: Kompatibel med målesystemer av typen 8905/8906
 • Xenon-blits, 3 kanaler for optisk måling med reduksjon av forstyrrende påvirkninger
 • Glass med nanobelegg for redusert vedlikehold

Et system for automatisk overvåkning av alle sentrale vannparametre på en plattform

Vannbehandling er en krevende prosess. Det gjelder fremfor alt for vårt viktigste næringsmiddel, nemlig drikkevann. Ved kvalitetsovervåkning er fremdeles «manuelt arbeid» ofte involvert.

Med Online-analyse-system type 8905 måles imidlertid sentrale vannparametre helt automatisk og permanent. Ved siden av målingen av SAK254 og nitrat kan med hjelp av typen 8905 også andre viktige parametre overvåkes:

✓ pH-verdi
✓ Redoxpotensial (ORP)
✓ Ledeevne
✓ Klor & klordioksid
✓ Turbiditet i henhold til DIN EN ISO 7027
✓ Oppløst jern (FE2+)

Det modulære systemet kan tilpasses dine personlige bruksbehov via ulike målekuber, såkalte Sensor-Cubes. Alle parametre i et kompakt målesystem eller som feltenhet.

Type 8905

Nettbasert vannanalysesystem

Type 8905
 • Kontinuerlig analyse av drikkevann og industrielt prosessvann
 • Basert på den modulære Bürkert Cube- og Backplane-teknologien
 • Feltbusstilkobling for allsidig industriell kommunikasjon
 • Feltbusstilkobling for allsidig industriell kommunikasjon, datautveksling via mobil gateway
 • Ekstremt lite behov for vedlikehold og svært lang levetid takket være MEMS-teknologi

 

Min sammenligningsliste