Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost

Måling av tetthet og masseflowmåling med multiparametermåleapparat av typen 8098 FLOWave

Med den kompakte og vedlikeholdsvennlige flowmåleren FLOWave kan man nå også måle og overvåke tetthet og masseflow. Finn ut mer om mulighetene og fordelene som dette har for ditt anlegg.

Bruk av typen 8098 FLOWave reduserer ikke bare antall enheter i anlegget ditt, det begrenser dessuten innsatsen som kreves ved planlegging, installasjon, idriftsettelse og vedlikehold av anlegget. Takket være den gjennomtenkte produktkonstruksjonen med kun en ledning og tetning er FLOWave lett å rengjøre, og må dessuten ikke kalibreres like ofte som tilsvarende produkter. Takket være de ekstra måleparametrene masseflowmåling og tetthet utvides nå bruksmulighetene til FLOWave.

Den kompakte løsningen: Et apparat for mange målestørrelser og bruksområder

Typen 8098 FLOWave kan mye mer enn bare å måle flow-mengde. Sensoren oppdager for eksempel væskeskift og gassbobler i mediet. For å gjøre det registrerer apparatet samtidig ulike måleparametre og evaluerer disse:

 • flow-mengde/volumgjennomstrømning
 • Temperatur
 • Akustisk overføringsfaktor
 • Differensieringsfaktor

Normalt er det påkrevd med flere apparater for å overvåke alle disse parametrene. FLOWave forener disse målestørrelsene i kun et apparat. Dessuten er FLOWave kapabel til å utlede andre målestørrelser.

Nye målestørrelser for FLOWave

 • Tetthet (i kg/l, g/cc, …): Tettheten angir forholdet mellom masse og volum. Hos FLOWave fastlegges tettheten på bakgrunn av væskens akustiske parametre. Den avgjørende fordelen er at måleverdien kan innhentes direkte under den pågående prosessen på et definert målepunkt.
 • Masse-flow (i t/h, kg/min, …): Masse-flow er en dynamisk masse-per-tidsenhet og defineres som massen til et medium som beveger seg gjennom et tverrsnitt i løpet av et tidsrom. Ved måling med SAW-teknologi, som også benyttes i FLOWave, beregnes masse-flow på bakgrunn av måleverdiene tetthet og volumstrøm (flow-mengde). Andre måleprinsipper som Coriolis benytter derimot masse-flow og tettheten, for slik å utlede volumstrømmen.

Disse ekstra måleverdiene er tilgjengelig for nye FLOWave-enheter, og kan etter behov bestilles som tilbehør ved kjøp. Dermed kan du selv avgjøre hvilke funksjoner du virkelig ønsker å bruke. For apparater som allerede er i drift, er det på grunn av de tekniske forskjellene iblant ikke mulig å aktivere de ekstra måleverdiene, ettersom disse kan påvirke målenøyaktigheten.

Multiparameter-flowmåleren: Tilleggsfunksjonene muliggjør flere bruksområder

FLOWave har vært i bruk under ulike prosesser helt siden 2015, støtter deg med flowmålinger av enhver art, og fordelene forbundet med den benyttes fremfor alt innen farmasøytisk industri og næringsmiddelindustrien. Takket være de nye målestørrelsene kan typen 8098 eksempelvis benyttes til følgende bruksområder:

 • Ved flowmåling av matolje
 • Ved flowmåling av væsker under farmasøytisk bruk
 • Ved blanding og miksing av drikkevarer med og uten alkohol

En oversikt over dine fordeler

✓ Et produkt for mange måleverdier gir mindre installasjonsbehov og tidsbesparende produktstyring
✓ Stabile prosessverdier over tid, intet trykktap og enkel rengjøring takket være gjennomtenkt produktkonstruksjon
✓ Fullstendig prosessovervåkning muliggjør rask håndtering ved feil, som f.eks. væskeendringer
✓ Beskyttelsestype IP65, ATEX, IECEx eller CRN for bruk i krevende omgivelser
✓ Hygienisk produktdesign i rustfritt stål

Velg din FLOWave nå

Velg ganske enkelt de ønskede måleverdiene og tekniske funksjonene med vårt produktfilter, for å finne en passende FLOWave til din bruk. Du kan nå bestille FLOWave-produkter direkte online i Bürkert eShop. 

Type 8098

FLOWave SAW-gjennomstrømningsmåler

Type 8098
 • Uten noen som helst deler i målerøret
 • Oppfyller hygienekrav, CIP-/SIP-kompatibel
 • Ideelt egnet til væsker med lav eller ingen ledeevne
 • Digital kommunikasjon, parametrisering via kommunikasjonsenhet, display og Wi-Fi
 • Kompakt, lav vekt og lavt energiforbruk