Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost

Site Info

-

Burkert Norway AS
Hvamstubben 17
N-2013 Skjetten
Telefon: +47 63 84 44 10
Telefaks:  +47 63 84 44 55
Org nr.: NO929612345MVA
E-Post: info@burkert.no
Daglig leder:
Egil Kjeldsen

Nettbasert klageportal iht. art. 14 avsn. 1 ODR-VO og § 36 VSBG

Europakommisjonen etablerer en plattform for Nettbasert klageportal (ODR). Denne finner du på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke forpliktet og i prinsippet ikke klar til å delta i en tvisteløsning gjennom den nettbaserte klageportalen før en behandling i et forliksråd.

Min sammenligningsliste