Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

validere

Tilveiebringe og dokumentere beviset for at en metode fører til det forventede resultatet innenfor fastsatte grenser.

Kravene kan f.eks. omfatte:

-  Fastsettelse av produkt-, forpaknings- og apparat-spesifikasjoner samt prosessbeskrivelser

-  Produsentforskrift inkludert inprosesskontroll

-  Testmetode ved inprosess- og kvalitetskontrollen

 

Valideringen inkluderer en kvalifisering.

Min sammenligningsliste