Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

validere

Tilveiebringe og dokumentere beviset for at en metode fører til det forventede resultatet innenfor fastsatte grenser.

Kravene kan f.eks. omfatte:

-  Fastsettelse av produkt-, forpaknings- og apparat-spesifikasjoner samt prosessbeskrivelser

-  Produsentforskrift inkludert inprosesskontroll

-  Testmetode ved inprosess- og kvalitetskontrollen

 

Valideringen inkluderer en kvalifisering.

Min sammenligningsliste