Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert-Contromatic A/S
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

validere

Tilveiebringe og dokumentere beviset for at en metode fører til det forventede resultatet innenfor fastsatte grenser.

Kravene kan f.eks. omfatte:

-  Fastsettelse av produkt-, forpaknings- og apparat-spesifikasjoner samt prosessbeskrivelser

-  Produsentforskrift inkludert inprosesskontroll

-  Testmetode ved inprosess- og kvalitetskontrollen

 

Valideringen inkluderer en kvalifisering.

Min sammenligningsliste