Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Piezoresistiv sensor

Den piezoresistive sensoren spyles med en hydraulisk væske som beskyttelse.

Separasjonen fra mediet gjøres via en edelstålmembran. Membranbøyningen gjennom det ytre trykket forårsaker en endring av det hydrauliske trykket i væsken rundt den piezoresistive sensoren. Sensoren gir et trykkproporsjonalt signal fra seg, som omformes til et 4 - 20 mA utgangssignal. Målemetoden er veldig godt egnet til registrering av lave trykk, og det oppnås høye overlastfaktorer.

Min sammenligningsliste