Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Piezoresistiv sensor

Den piezoresistive sensoren spyles med en hydraulisk væske som beskyttelse.

Separasjonen fra mediet gjøres via en edelstålmembran. Membranbøyningen gjennom det ytre trykket forårsaker en endring av det hydrauliske trykket i væsken rundt den piezoresistive sensoren. Sensoren gir et trykkproporsjonalt signal fra seg, som omformes til et 4 - 20 mA utgangssignal. Målemetoden er veldig godt egnet til registrering av lave trykk, og det oppnås høye overlastfaktorer.

Min sammenligningsliste