Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
   Website http://www.burkert.no/
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Bypass-CMOS-sensor

Måleverdiregistreringen finner sted direkte i bypasskanalen.

Et laminar-flow-element i hovedkanalen produserer et lavt trykkfall, som driver en liten del av den totale gjennomstrømningen gjennom bypasskanalen. Sensor, som sitter der, registrerer massegjennomstrømningen direkte som temperaturforskjell. Målingen foregår her i en spesielt formet strømningskanal hvis vegger inneholder på et sted en Si-chip med en membran som er etset ut. På denne membranen er det festet en glødemotstand i CMOSens®-teknologi og symmetrisk til denne, oppstrøms og nedstrøms, to temperatursensorer. Når glødemotstanden mates med en konstant spenning er temperatursensorenes differansespenning et mål for mengdegjennomstrømningen av gassen som strømmer i strømningskanalen via chipen.

Bypass-sensorens funksjonsskjema i CMOS-sens - teknologien (utsnitt av bypasskanalen)

Min sammenligningsliste