Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Væskekromatografi

Under begrepet kromatografi sammenfattes fysikalske metoder der en stoffseparasjon foregår gjennom en fordeling mellom en hvilende (stasjonær) og en bevegende (mobil) fase.

HPLC (high performance liquid chromatography) er en separasjonmetode der en flytende prøve transporteres med høyt trykk via en stasjonær fase. Avhengig av type vekselvirkning mellom fasene og prøven, skiller man mellom adsorpsjons-, fordelings-, ioneutbytte-, eksklusjons- og affinitetskromatografi. Ved HPLC brukes hovedsakelig metodene adsorpsjons- og fordelingskromatografi. HPLC anvender separasjonspartikler med en kornstørrelser på noen µm; med disse oppnås det høye separasjonstrinntall, men det krever samtidig overvinnelsen av et høyt mottrykk under transport av den mobile fasen gjennom en tynn kolonne (diameter på noen mm). Alle deler må helst være forbundet med hverandre uten dødvolum og være trykkstablie (til 300 bar).

Min sammenligningsliste