Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Ultralyd

Transmitteren sender en ultralydbølge og registrerer løpetiden til det reflekterte signalet på en overflate. Ut fra denne tiden beregner apparatet sensorunderkantens avstand til denne overflaten. Innflytelse av lydhastigheten, som er avhengig av omgivelsesatmosfæren, kompenseres av transmitteren ved å mate inn spesifikke verdier og måling av omgivelsestemperaturen.

Når avstanden mellom sensorunderkant og beholderbunn er kjent, kan apparatet vise nivået eller, hvis beholdergeometrien er kjent, vise volumet, som fortsatt er i beholderen. Forskjellige støyekkofiltere muliggjør også bruk i beholdere med installasjoner som produserer støyekko.

Min sammenligningsliste