Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert-Contromatic A/S
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Ultralyd

Transmitteren sender en ultralydbølge og registrerer løpetiden til det reflekterte signalet på en overflate. Ut fra denne tiden beregner apparatet sensorunderkantens avstand til denne overflaten. Innflytelse av lydhastigheten, som er avhengig av omgivelsesatmosfæren, kompenseres av transmitteren ved å mate inn spesifikke verdier og måling av omgivelsestemperaturen.

Når avstanden mellom sensorunderkant og beholderbunn er kjent, kan apparatet vise nivået eller, hvis beholdergeometrien er kjent, vise volumet, som fortsatt er i beholderen. Forskjellige støyekkofiltere muliggjør også bruk i beholdere med installasjoner som produserer støyekko.

Min sammenligningsliste