Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert-Contromatic A/S
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Trykkstøt

Blir ventilen ved stasjonær utstrømning plutselig lukket  med hastigheten (lukketid) og dermed rørledningen fullstendig sperret, så blir væskesøylen lynraskt bremset fra  til  . Det oppstår en trykkbølge som gjennomløper mediet med lydhastigheten mot strømningsretningen.

På beholderutgangen reflekteres trykkbølgen, kommer tilbake til ventilinngangen, der reflekteres den igjen osv. Overlagringen av trykkbølgene, som løper mot strømningsretningen og de reflekterende trykkbølgene, fører til en trykkforøkelse hvis maksimale verdi kan beregnes med følgende ligning:

Der betyr:

Denne trykkøkningen betegnes som trykkstøt eller låseslag. Det kan utgjøre flere ganger driftstrykket, og dermed føre til støyforstyrrelsen og frem for alt til en forøket trykkbelastning av anlegget. Tidsforløpet av ventilførtrykket ved åpning og lukking av ventilen

Min sammenligningsliste