Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
bürkert
 

Trykkluftproduksjon

For å produsere trykkluft suger fortetteren, som er drevet av en elektro- eller forbrenningsmotor, luft gjennom et filter, fortetter den til 6 eller 10 bar, og trykker den - ofte via en mellomkjøler - inn i en trykkluftbeholder. Fra trykkluftbeholderen strømmer trykkluften inn i ledningsnettet.

For å kunne utjevne trykktap i anlegget produserer fortetteren et trykk, som ligger omtrent 1,5 til 2 bar over det nødvendige arbeidstrykket. Trykkluftstanken utjevner trykkluftvariasjonene i anlegget, som oppstår på grunn av luftforbruket.

Min sammenligningsliste