Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Trykkluftbehandling

Trykkluftbehandling

Målet med trykkluftbehandlingen er at trykkluften

  • stort sett er fri for fremmedlegemer, fremmedstoffer og vann i trykkluften. Det øker faren for korrosjon, forbinder seg med olje til emulsjoner og forverrer dermed glideegenskapene av bevegelige deler.
  • er regulert til det nødvendige driftstrykket.
  • inneholder smøremiddel eller er fri for smøremiddel (avhengig av det teknologiske kravet).

Min sammenligningsliste