Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Trykkinformasjon

Hver trykkinformasjon i databladene for Bürkert apparater er overtrykk over det aktuelle atmosfæretrykket (relativt trykk).

De angis i bar. For engelskspråklige områder gjelder 1 bar = 14,2 psi (pounds per square inch). Ved bruk av et direktevirkede magnetventil i vakuumdrift må man passe på at undertrykket er på arbeidstilkoblingenes side. Det høyere trykket hhv. atmosfæretrykket må ligge på trykkinngangen.

Min sammenligningsliste