Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Trykkinformasjon

Hver trykkinformasjon i databladene for Bürkert apparater er overtrykk over det aktuelle atmosfæretrykket (relativt trykk).

De angis i bar. For engelskspråklige områder gjelder 1 bar = 14,2 psi (pounds per square inch). Ved bruk av et direktevirkede magnetventil i vakuumdrift må man passe på at undertrykket er på arbeidstilkoblingenes side. Det høyere trykket hhv. atmosfæretrykket må ligge på trykkinngangen.

Min sammenligningsliste