Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Transienttid

Transienttid

Tiden som MFC-en trenger for å oppnå 95 % av av forskjellen mellom den gamle og den nye gjennomløpsverdien etter et referanseverdihopp på 95 %; angivelse i millisekunder (ms).

Min sammenligningsliste