Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Transienttid

Transienttid

Tiden som MFC-en trenger for å oppnå 95 % av av forskjellen mellom den gamle og den nye gjennomløpsverdien etter et referanseverdihopp på 95 %; angivelse i millisekunder (ms).

Min sammenligningsliste