Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Styringselektronikk

Stort sett omformer elektronikken det analoge skal-verdisignalet på inngangen til et tilsvarende pulsbreddemodulert utgangssignal som styrer ventilen.

I tillegg inneholder elektronikken en strømregulator for kompensasjon av spoleoppvarmingen, en tilpasning av den minimale og maksimale spolestrømmen til trykkbetingelsene i spesielle anvendelser, en nullpunktsutkobling for å lukke ventilen og en rampefunksjon.

Min sammenligningsliste