Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert-Contromatic A/S
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Stødige (PI-) regulatorer

For krevende reguleringstekniske opgaver anvendes stødige regulatorer.

Det finnes regulator med forskjellig stødighet, hovedsakelig brukes P-, PI-, PD- og PID-regulatorer. Disse regulatortypene har forskjellig dynamikk, dvs. på grunn av den tidsmessige oppførselen av deres innstilte verdi avhengig av regulatoravviket. Disse regulatorene karakteriseres på grunn av deres sprangmessige endring av inngangsverdien, altså på grunn av det tidsmessige forløpet av deres regulatorstørrelse etter en sprangmessig endring av inngangsverdien, regulatoravviket .

Min sammenligningsliste