Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Sluttverdiområde/nominell gjennomstrømning

Sluttverdiområdet er området til mulige måleområdesluttverdier.

Den minste verdien er den minste mulige sluttverdien/gjennomstrømningen, den største verdie er den største mulig sluttverdien/nominelle gjennomstrømningen. Sluttverdier i mellom er selvfølgelig også mulige. Angivelsene viser til definerte referansebetingelser (f.eks. normliter pr. minutt eller standard-kubikkcentimeter pr. minutt).

Min sammenligningsliste