Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Sluttverdiområde/nominell gjennomstrømning

Sluttverdiområdet er området til mulige måleområdesluttverdier.

Den minste verdien er den minste mulige sluttverdien/gjennomstrømningen, den største verdie er den største mulig sluttverdien/nominelle gjennomstrømningen. Sluttverdier i mellom er selvfølgelig også mulige. Angivelsene viser til definerte referansebetingelser (f.eks. normliter pr. minutt eller standard-kubikkcentimeter pr. minutt).

Min sammenligningsliste