Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Serviceenhet

En serviceenhet består for det meste av enkeltapparatene trykkregulator, manometer, filter og smører.

Ved å behandle trykkluften får forbrukersystemet, avhengig av krav og kvalitetsegenskaper, en tykkluft, som er stort sett fri for faststoffpartikler, oljefri og tørr. De gjør det mulig for de tilkoblede pneumatiske elementene og systemene å arbeide på en pålitelig måte.

Min sammenligningsliste