Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Segment: Hygienic

Segment: Hygienic

Vi tilbyr løsninger med sensorer og aktuatorer for sterile anvendelsesområder. Integrerte systemer optimerer prosessen og garanterer prosessikkerhet.

Vi har dilla på hygiene

Når det gjelder helserelevante prosesser i hygieniske og kliniske områder, gjør vi ingen kompromisser Der hvor renhet og hygiene er under strengt oppsyn sikrer våre løsninger maksimal sikkerhet og enkel validering. Men heller ikke i dette segmentet står utfordringene noensinne stille. Vår segmentbaserte tilnærming bidrar her til nye løsninger som kan være i full drift i løpet av kort tid.

Skaff mer informasjon

Min sammenligningsliste