Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert-Contromatic A/S
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Ruhetsparametere

Samenlignbare måleverdier som registreres fra ruhetsprofilen av tekniske overflater ved hjelp av tasteskjæreapparater.

Etter DIN 4768 avsnitt 2.3 skilles det mellom:

 

Midtruhetsverdi RA

aritmetisk gjennomsnittsverdi av ruhetsprofilens avstander fra midtlinjen innenfor målestrekningen

 

Enkelruhetsdybde Zi

avstand mellom to paralleller, som innenfor enkelmålestrekningen berører ruhetsprofilen på det høyeste hhv. laveste punkte, til midtlinjen.

 

Registrert ruhetsdybde Rz

aritmetisk middel fra enkelruhetsdybdene til fem enkelmålestrekninger som grenser til hverandre.

 

Maksimal ruhetsdybde Rmax

største enkelruhetsdybde som forekommer på den totale målestrekningen.

Min sammenligningsliste