Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Proporsjonalventil, servostyrt

Figur viser prinsippet.

I lukket tilstnad står medie på inngangssiden med et trykk p1, kjernen hhv. ankeret (3) har falt ned og trykker dermed på pilot-setet (4). Dermed og på grunn av kolbefjærenes kraft, som virker på stempelet (2), er hovedsetet (5) lukket. En strupe-boring (6) muliggjør at det står medium i styrerommet (1) og trykker med et trykk px ovenfra på membranen hhv. takmansjetten. Ved tilsvarende fortolkning av strupe-boring, pilot-sete og arealforholdene på hovedtrinnet er trykk-kreftene på stempelet ved en bestemt åpning av setet såvidt i likevekt. I idealtilfellet følger stempelet nøyaktig kjernen, som stadig kan forskyves aksialt ved en proporsjonal forstyring, i den avstanden, som realiserer denne likevekten.

Min sammenligningsliste