Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Proporsjonalventil, servostyrt

Figur viser prinsippet.

I lukket tilstnad står medie på inngangssiden med et trykk p1, kjernen hhv. ankeret (3) har falt ned og trykker dermed på pilot-setet (4). Dermed og på grunn av kolbefjærenes kraft, som virker på stempelet (2), er hovedsetet (5) lukket. En strupe-boring (6) muliggjør at det står medium i styrerommet (1) og trykker med et trykk px ovenfra på membranen hhv. takmansjetten. Ved tilsvarende fortolkning av strupe-boring, pilot-sete og arealforholdene på hovedtrinnet er trykk-kreftene på stempelet ved en bestemt åpning av setet såvidt i likevekt. I idealtilfellet følger stempelet nøyaktig kjernen, som stadig kan forskyves aksialt ved en proporsjonal forstyring, i den avstanden, som realiserer denne likevekten.

Min sammenligningsliste