Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Proporsjonalventil

Basisen av proporsjonalventiler fra Bürkert er koblet magnetventil, som lukkes strømløst med en fjær. Gjennom konstruktive endringer av koblet magnetventil kan det for enhver spolestrøm lages en likevekt av fjær- til magnetkraft. Spolestrømmens hhv. magnetkraftens høyde bestemmer ankerets stempelslag hhv. ventilåpning, samtidig som ventilåpningen og strømmen ideelt sett er lineært avhengige av hverandre.

Servostyrt proporsjonalventil

Følgende figur tydeliggjør virkeprinsippet. I lukket tilstnad står medium på inngangssiden med et trykk p1, kjernen hhv. ankeret (3) har falt ned og trykker dermed på pilot-setet (4). Dermed og på grunn av kolbefjærenes kraft, som virker på stempelet (2), er hovedsetet (5) lukket. En strupe-boring (6) muliggjør at det står medie i styrerommet (1) og trykker med et trykk px ovenfra på membranen hhv. takmansjetten. Ved tilsvarende fortolkning av strupe-boring, pilot-sete og arealforholdene på hovedtrinnet er trykkreftene på stempelet ved en bestemt åpning av setet så vidt i likevekt. I idealtilfellet følger stempelet nøyaktig kjernen, som stadig kan forskyves aksialt ved en proporsjonal forstyring, i den avstanden, som realiserer denne likevekten.

Diagram av en servostyrt proporsjonalventil

Direktevirkende proporsjonalventil

1 Ventilkropp, messing eller rustfritt stål
2 Anker, FKM (standard)
3 O-ring, FKM (standard)
4 Glidering, PTFE
5 Returfjær, rustfritt stål
6 Stopper ned integrert justeringsskrue, rustfritt stål
7 Anker, rustfritt stål
8 Spole, Epoxy-innkapslet

Min sammenligningsliste