Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Piezo-effekt

Piezo-effekt

Ved den pieotekniske effekten oppstår det elektrisk spenning, når det utøves trykk på et bestemt krystall, hhv. oppstår det en lengdeendring når det legges på elekrisk spenning.

Min sammenligningsliste