Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Paddlewheel (vingehjul)

magnetisk, optisk, edelstål

Et vingehjul, som er plassert loddrett til strømningsretningen i en væskefylt rørledning, bringes i rotasjon gjennom en strømmende væske. Hjulets dreiehastighet forandrer seg innenfor det mulige måleområdet proporsjonalt til gjennomstrømningshastigheten. Vingehjulets dreiebevegelse registreres med forskjellige målemetoder.

Kunststoff-vingehjul med permanentmagneter og pulsutgang

Min sammenligningsliste