Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Paddlewheel (vingehjul)

magnetisk, optisk, edelstål

Et vingehjul, som er plassert loddrett til strømningsretningen i en væskefylt rørledning, bringes i rotasjon gjennom en strømmende væske. Hjulets dreiehastighet forandrer seg innenfor det mulige måleområdet proporsjonalt til gjennomstrømningshastigheten. Vingehjulets dreiebevegelse registreres med forskjellige målemetoder.

Kunststoff-vingehjul med permanentmagneter og pulsutgang

Min sammenligningsliste