Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Paddle, magnetisk

I en Paddle er det integrert en permanentmagnet.

Paddlen er dreibart lagret på en edelstålakse i strømningstverrsnittet, og befinner seg i strømningsløs tilstand i loddrett posisjon. Over Paddlen er det posisjonert en Reed-kontakt. Når en bestemt strømningshastighet overskrides blir Paddlen viket ut, og tilkobler Reed-kontakten. Koblingspunktet kan justeres med en justerskrue for stigende og fallende strømningshstigheter.

Min sammenligningsliste