Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Paddle, magnetisk

I en Paddle er det integrert en permanentmagnet.

Paddlen er dreibart lagret på en edelstålakse i strømningstverrsnittet, og befinner seg i strømningsløs tilstand i loddrett posisjon. Over Paddlen er det posisjonert en Reed-kontakt. Når en bestemt strømningshastighet overskrides blir Paddlen viket ut, og tilkobler Reed-kontakten. Koblingspunktet kan justeres med en justerskrue for stigende og fallende strømningshstigheter.

Min sammenligningsliste