Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Miljøpolitikk og miljøengasjement

Miljøvern er en vesentlig del avbedriftskulturen hos Bürkert Werke, og er definert i firmagruppens Integrerte management håndbok (IMH) utarbeidet av direksjonen som del av bedriftsfilosofien.

Bedriftsmålene er dokumentert av direksjonen på basis av miljørettede målsetninger og enkeltmål. Målsetninger har referanse til miljøpåvirkningene av alle bedriftsmessige gjøremål, produkter, ressurser og tjenester. Allerede i utsagnet om vår selvforståelse uttrykker vi betydningen, som vi tillegger kvalitet, arbeids- og produktsikkerhet samt miljøvern. Bürkert har siden 2001 implementert et prosessorientert integrert managementsystem for områdene AS/US/QS. Dette bedømmes regelmessig av de ansvarlige personene, og tilpasses forholdene i bedriften. Forpliktelsen til å overholde alle relevante lovforskrifter, og til kontinuerlig forbedring av miljøvernet i bedriften, er vanlig praksis hos Bürkert. Det er ikke bare ideen, som er viktig her, men at hver enkelt handler og gjør noe. Hver medarbeider er forpliktet til å yte sitt bidrag for at Bürkert forblir en av de fremste hva angår kvalitet, sikkerhet og miljøvern.

Min sammenligningsliste