Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Mellominnmating ved ventilblokker eller ventiløyer

Ved veldig høyt luftbehov, lange forbindelsesledninger og parallelldrift av flere ventiler med anleggsbetinget samtidig kobling, kan det hende at styreluftinnmatingen ikke er tilstrekkelig og bryter sammen.

I et slikt tilfelle er det nødvendig med en ekstra mellom- hhv. tilleggsinnmating. Pneumatikk-grunnmodulene og pneumatikk-tilkoblingsmodulene til ventiløyene er forberedt for slike mellom- hhv. tilleggsinnmatinger. Disse tilleggsinnmatingene kan skje separat via lufte- og utluftningskanaler, som er separert fra hverandre eller overlagret gjennom lufte- og utluftningskanaler, som er forbundet med hverandre. For spesielle anvendelser med ventiløyer og ventilblokker er det også mulig å realisere en mellominnmating for forskjellige trykktrinn i et system.

Min sammenligningsliste