Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Mass Flow Communicator communication software

Kommunikasjons-Software Mass Flow Communicator

 • Apparatkonfigurasjon og -parametrering er mulig for kunden gjennom PC-softwaren Mass Flow Communicator via RS-232.
 • Grenseverdibryter (Limits) for nominell / faktisk verdi, innstilt verdi og integrert totalizer kan konfigureres.
 • Apparatets dynamikk kan tilpasses anvendelsen.
 • Apparatoppførsel i tilfelle feil kan defineres, f.eks. kjøre til sikkerhetsverdien, åpne eller lukke ventilen helt.
 • Autotune-funksjon: automatisk tilpasning av regulatoren til anleggets forhold.
 • Innstillbar rampefunksjon for den nominelle verdien kan konfigureres.
 • Nominell verdiprofil kan lagres. Her kan det mates inn nominelle verdinormer inkludert de tilhørende tidsintervallene i den ønskede rekkefølgen som apparatet senere selvstendig (f.eks. etter aktivisering av en binærinngang) kan starte.

Software:

Type 8920

Bürkert Communicator

Type 8920
 • Konfigurering, parametrering og diagnose av EDIP-apparater/-nettverk
 • Enkel og komfortabel tilordning (mapping) av sykliske verdier
 • Grafisk framstilling av prosessverdier
 • Apparat-firmware-oppdateringer
 • Sikring og gjenoppretting av apparatkonfigurasjoner

Produkter:

Type 8006

Massegjennomstrømningsmåler (MFM)

Type 8006
 • Inline MFM for merkevannføringer på 25 lN/min til 1500 lN/min; 1/4" til 3/4"
 • Høy nøyaktighetsgrad
 • Rask reaksjonstid
 • Valgfri feltbuss

Type 8703

Massegjennomstrømningsmåler (Mass Flow Meter) for gasser

Type 8703
 • Direkte gjennomstrømningsmåling med halvleder-sensorteknologi for merkevannføringer på 20 mlN/min til 80 lN/min (N2)
 • Høy nøyaktighetsgrad
 • Rask reaksjonstid
 • Kompakt oppbygning og digital kommunikasjon

Type 8700

Massegjennomstrømningsmåler for gasser (MFM)

Type 8700
 • Bypassapparat med kapillarteknologi for merkevannføringer på 5 mlN/min til 10 lN/min
 • Egnet for aggressive gasser
 • Feltbussalternativ

Type 8701

Massegjennomstrømningsmåler for gasser (MFM)

Type 8701
 • Direkte gjennomstrømningsmåling med halvleder-sensorteknologi for merkevannføringer på 20 mlN/min til 80 lN/min
 • Høy nøyaktighetsgrad
 • Rask reaksjonstid
 • Valgfri feltbuss

Type 8702

Massegjennomstrømningsmåler for gasser (MFM)

Type 8702
 • Direkte gjennomstrømningsmåling med CMOSens®-teknologi for merkevannføringer på 20 mlN/min til 80 lN/min
 • Høy nøyaktighetsgrad og rask reaksjonstid
 • Beskyttelsestype IP65
 • Valgfri feltbuss

Type 8713

Massegjennomstrømningsregulator (MFC) for gasser

Type 8713
 • Direkte gjennomstrømningsmåling med CMOSens®-teknologi for merkevannføringer på 20 mlN/min til 80 lN/min (N2)
 • Høy nøyaktighetsgrad
 • Rask reaksjonstid
 • Kompakt oppbygning og digital kommunikasjon
 • Kompaktversjon

Type 8712

Massegjennomstrømningsregulator (MFC) for gasser

Type 8712
 • Direkte gjennomstrømningsmåling med CMOSens®-teknologi for merkevannføringer på 20 mlN/min til 80 lN/min
 • Høy nøyaktighetsgrad
 • Beskyttelsestype IP65
 • Valgfri feltbuss
 • Tillegg: Feltbuss-grensesnitt

Type 8711

Massegjennomstrømningsregulator (MFC) for gasser

Type 8711
 • Direkte gjennomstrømningsmåling for merkevannføringer på 10 mlN/min til 80 lN/min (N2) i MEMS-teknologi
 • Høy nøyaktighetsgrad og repetisjonsnøyaktighet
 • Kort stabiliseringstid
 • Valgfri feltbuss

Type 8710

Massegjennomstrømningsregulator (MFC) for gasser

Type 8710
 • Bypassapparat med kapillarteknologi for merkevannføringer på 5 mlN/min til 10 lN/min
 • Egnet for aggressive gasser
 • Feltbussalternativ
 • Tillegg: Feltbuss-grensesnitt

Type 8715

Massegjennomstrømningsregulator (Mass Flow Controller) for gasser

Type 8715
 • Bypassapparat med kapillarteknologi for merkevannføringer på 5 mlN/min til 15 lN/min
 • Egnet for aggressive gasser
 • Kompaktversjon og digital kommunikasjon

Type 8626

Massegjennomstrømningsregulator (MFC) for gasser

Type 8626
 • Hovedstrømapparat for merkevannføringer på 20 lN/min til 1500 lN/min; 1/4" til 3/4"
 • Høy nøyaktighetsgrad
 • Kort stabiliseringstid
 • Valgfri feltbuss
 • Tillegg: Feltbuss-grensesnitt

Unable to display product type with the given sku.

Type 8708

Gjennomstrømningsmåler for væsker LFM Liquid Flow Meter

Type 8708
 • Høydynamisk gjennomstrømningsmåling
 • Egnet for måling av væskemengder opptil 600 ml/min (36 l/t)
 • Ingen bevegelige deler i mediet
 • Valgfri feltbuss
 • Kompakt modell

Type 8709

Gjennomstrømningsmåler for væsker LFM Liquid Flow Meter

Type 8709
 • Høydynamisk gjennomstrømningsmåling
 • Egnet for måling av væskemengder opptil 600 ml/min (36 l/t)
 • Ingen bevegelige deler i mediet
 • Valgfri feltbuss

Unable to display product type with the given sku.

Type 8718

Gjennomstrømningsregulator for væsker LFC Liquid Flow Controller

Type 8718
 • Høydynamisk regulering ved hjelp av rask gjennomstrømningsmåling
 • Egnet for dosering av væskemengder opptil 600 ml/min (36 l/t)
 • Ingen bevegelige deler i mediet
 • Valgfri feltbuss
 • Kompakt modell

Type 8719

Gjennomstrømningsregulator for væsker LFC Liquid Flow Controller

Type 8719
 • Høydynamisk regulering ved hjelp av rask gjennomstrømningsmåling
 • Egnet for dosering av væskemengder opptil 600 ml/min (36 l/t)
 • Ingen bevegelige deler i mediet
 • Valgfri feltbuss

Min sammenligningsliste