Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Mass Flow Communicator communication software

Kommunikasjons-Software Mass Flow Communicator

 • Apparatkonfigurasjon og -parametrering er mulig for kunden gjennom PC-softwaren Mass Flow Communicator via RS-232.
 • Grenseverdibryter (Limits) for nominell / faktisk verdi, innstilt verdi og integrert totalizer kan konfigureres.
 • Apparatets dynamikk kan tilpasses anvendelsen.
 • Apparatoppførsel i tilfelle feil kan defineres, f.eks. kjøre til sikkerhetsverdien, åpne eller lukke ventilen helt.
 • Autotune-funksjon: automatisk tilpasning av regulatoren til anleggets forhold.
 • Innstillbar rampefunksjon for den nominelle verdien kan konfigureres.
 • Nominell verdiprofil kan lagres. Her kan det mates inn nominelle verdinormer inkludert de tilhørende tidsintervallene i den ønskede rekkefølgen som apparatet senere selvstendig (f.eks. etter aktivisering av en binærinngang) kan starte.

Software:

Bürkert Communicator

Bürkert Communicator

Type 8920

 • Configuration, parameterisation and diagnosis of EDIP devices / networks
 • Easy and comfortable mapping of cyclic values
 • Graphical display of process values
 • Firmware updates for devices
 • Backup and restoring of device configurations
produkt

Produkter:

Massegjennomstrømningsmåler (Mass Flow Meter) for gasser

Massegjennomstrømningsmåler (Mass Flow Meter) for gasser

produkt

Massegjennomstrømningsmåler (MFM)

Massegjennomstrømningsmåler (MFM)

Type 8006

 • Inline MFM for merkevannføringer på 25 lN/min til 1500 lN/min; 1/4" til 3/4"
 • Høy nøyaktighetsgrad
 • Rask reaksjonstid
 • Valgfri feltbuss
produkt

Massegjennomstrømningsmåler (Mass Flow Meter) for gasser

Massegjennomstrømningsmåler (Mass Flow Meter) for gasser

Type 8703

 • Direkte gjennomstrømningsmåling med halvleder-sensorteknologi for merkevannføringer på 20 mlN/min til 80 lN/min (N2)
 • Høy nøyaktighetsgrad
 • Rask reaksjonstid
 • Kompakt oppbygning og digital kommunikasjon
produkt

Massegjennomstrømningsmåler for gasser (MFM)

Massegjennomstrømningsmåler for gasser (MFM)

Type 8700

 • Bypassapparat med kapillarteknologi for merkevannføringer på 5 mlN/min til 10 lN/min
 • Egnet for aggressive gasser
 • Feltbussalternativ
produkt

Massegjennomstrømningsmåler for gasser (MFM)

Massegjennomstrømningsmåler for gasser (MFM)

Type 8701

 • Direkte gjennomstrømningsmåling med halvleder-sensorteknologi for merkevannføringer på 20 mlN/min til 80 lN/min
 • Høy nøyaktighetsgrad
 • Rask reaksjonstid
 • Valgfri feltbuss
produkt

Massegjennomstrømningsmåler for gasser (MFM)

Massegjennomstrømningsmåler for gasser (MFM)

Type 8702

 • Direkte gjennomstrømningsmåling med CMOSens®-teknologi for merkevannføringer på 20 mlN/min til 80 lN/min
 • Høy nøyaktighetsgrad og rask reaksjonstid
 • Beskyttelsestype IP65
 • Valgfri feltbuss
produkt

Mass Flow Controller for Gases (MFC)

Mass Flow Controller for Gases (MFC)

Type 8713

 • Nominal flow ranges from 0.010 lN/min to 80 lN/min
 • High accuracy and repeatability
 • Very fast settling times
 • Digital communication via RS485
 • Compact version
produkt

Mass Flow Controller for Gases (MFC)

Mass Flow Controller for Gases (MFC)

Type 8712

 • Nominal flow ranges from 0.010 lN/min to 80 lN/min
 • High accuracy and repeatability
 • Very fast settling times
 • Protection class IP 65
 • Optional: Fieldbus interface
produkt

Mass Flow Controller for Gases (MFC)

Mass Flow Controller for Gases (MFC)

Type 8711

 • Nominal flow ranges from 0.010 lN/min to 80 lN/min
 • High accuracy and repeatability
 • Very fast settling times
 • Optional: Fieldbus interface
produkt

Mass Flow Controller for Gases (MFC)

Mass Flow Controller for Gases (MFC)

Type 8710

 • Nominal flow ranges from 0.005 lN/min to 15 lN/min
 • High accuracy and repeatability
 • Applicable for aggressive gases
 • Optional: Fieldbus interface
produkt

Massegjennomstrømningsregulator
(Mass Flow Controller) for gasser

Massegjennomstrømningsregulator (Mass Flow Controller) for gasser

Type 8715

 • Bypassapparat med kapillarteknologi for merkevannføringer på 5 mlN/min til 15 lN/min
 • Egnet for aggressive gasser
 • Kompaktversjon og digital kommunikasjon
produkt

Mass Flow Controller for Gases (MFC)

Mass Flow Controller for Gases (MFC)

Type 8626

 • Nominal flow ranges from 20 lN/min up to 1500 lN/min
 • High accuracy and repeatability
 • Short settling times
 • Protection class IP65
 • Optional: Fieldbus interface
produkt

Unable to display product type with the given sku.

Gjennomstrømningsmåler for væsker LFM Liquid Flow Meter

Gjennomstrømningsmåler for væsker LFM Liquid Flow Meter

Type 8708

 • Høydynamisk gjennomstrømningsmåling
 • Egnet for måling av væskemengder opptil 600 ml/min (36 l/t)
 • Ingen bevegelige deler i mediet
 • Valgfri feltbuss
 • Kompakt modell
produkt

Gjennomstrømningsmåler for væsker LFM Liquid Flow Meter

Gjennomstrømningsmåler for væsker LFM Liquid Flow Meter

Type 8709

 • Høydynamisk gjennomstrømningsmåling
 • Egnet for måling av væskemengder opptil 600 ml/min (36 l/t)
 • Ingen bevegelige deler i mediet
 • Valgfri feltbuss
produkt

Unable to display product type with the given sku.

Gjennomstrømningsregulator for væsker LFC Liquid Flow Controller

Gjennomstrømningsregulator for væsker LFC Liquid Flow Controller

Type 8718

 • Høydynamisk regulering ved hjelp av rask gjennomstrømningsmåling
 • Egnet for dosering av væskemengder opptil 600 ml/min (36 l/t)
 • Ingen bevegelige deler i mediet
 • Valgfri feltbuss
 • Kompakt modell
produkt

Gjennomstrømningsregulator for væsker LFC Liquid Flow Controller

Gjennomstrømningsregulator for væsker LFC Liquid Flow Controller

Type 8719

 • Høydynamisk regulering ved hjelp av rask gjennomstrømningsmåling
 • Egnet for dosering av væskemengder opptil 600 ml/min (36 l/t)
 • Ingen bevegelige deler i mediet
 • Valgfri feltbuss
produkt

Min sammenligningsliste