Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Magnetventiler med stempel, servostyrt

Også ved dette prinsippet brukes en løfteankermagnet som pilotventil, hovedventilfunksjonen realiseres derimot av et stempel. Denne ventilens (f.eks. type 5404, 6221) funksjon er et resultat av at mediet fra tilløpet P kan strømme gjennom en styreboring i stempelet eller i hovedventilens bypasskanal. Lukkes kammeret over stempelet ved en strømløs pilotventil, bygger medietrykket seg opp der, og stempelet, som samtidig også danner ventilpakningen, lukker ventilsetet i hovedventilen.

Det forutsettes at medietrykket kan elimineres i utgangen A. Så lenge det er en trykkforskjell mellom inngangs- og utgangstilkoblingen, forblir hovedventilen over stempelet lukket på grunn av lukkekreftene. Etter switching av pilotventilen kan trykket i kammeret over stempelet elimineres. Kraften, som virker på stempelets nedre side grunnet medietrykket, er større en den på stempelets øvre side, den løfter denne og åpner hovedventilen. Servostyrte magnetventiler av dette designet, trenger en minimums-trykkdifferanse for åpning og lukking. Magnetventiler med en kobling (tvangsstyrt) mellom magnetkjerne og stempel (f.eks type 0407) trenger ingen trykkdifferanse for å koble. Servostyrte stempelventiler brukes fortrinnsvis i anvendelser med høyere trykk, gass og damp opp til 180 ℃.

Fordeler:

  • mer robust enn servostyrte magnetventiler med membran
  • høyt trykkområde
  • egnet for gasser og damp.

   

Servostyrt 2/2-veis-magnetventil strømløst lukket med stempel. Til venstre lukket, til høyre åpen

Min sammenligningsliste