Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Magnetspoler for vekselstrøm

Ved vekselstrømspoler blir strømmen ikke bare bestemt av den ohmske motstanden til trådviklingene, men også av den induktive motstanden (blindmotstand).

Den induktive motstanden påvirkes vesentlig av magnetkjernens stilling. Har magnetkjernen falt ned, er den induktive motstanden lavere og spolestrømmen høyere. Strømmen er dermed i tiltrekningsfasen vesentlig høyere enn spolesrømmen i holdefasen. Spolemotstanden er vesentlig lavere ved bruk ved samme spenningsverdi i forhold til en likestrømsspole. En spole må derfor aldri drives uten magnetkjerne ved drift med vekselstrøm, ellers er det fare for at spolen overopphetes, og smelter etter noen få sekunder.

Min sammenligningsliste