Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
   Website http://www.burkert.no/
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Måling av stoffer i gassform

Figur av volumendringen, avhengig av målested.

I motsetning til væsker er gasser kompressible. Avhengig av trykk og temperatur forandres gasstettheten. I henhold til den ideelle tilstandsligningen for gasser

forandres volumet i eksempelet i fig. 1 fra 1 m3 foran kompressoren til 0,172 m3 etter kompressoren. Fordi det dreier seg om en strømning i eksempelet, er volumet angitt i forhold til tiden (volumstrøm). I figuren vises luft-massestrømmen. Denne forblir over hele strekningen konstant ved 1,205 kg/t. Tettheten endrer seg fra 1,205 kg/m3 foran kompressoren til

             kg
7,001 -------
             m³

etter kompressoren. For det meste angis massestrømmen som normvolumstrøm, dvs. som volumstrøm med hensyn til normtilstanden etter DIN 1343.

Min sammenligningsliste