Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Måling av stoffer i gassform

Figur av volumendringen, avhengig av målested.

I motsetning til væsker er gasser kompressible. Avhengig av trykk og temperatur forandres gasstettheten. I henhold til den ideelle tilstandsligningen for gasser

forandres volumet i eksempelet i fig. 1 fra 1 m3 foran kompressoren til 0,172 m3 etter kompressoren. Fordi det dreier seg om en strømning i eksempelet, er volumet angitt i forhold til tiden (volumstrøm). I figuren vises luft-massestrømmen. Denne forblir over hele strekningen konstant ved 1,205 kg/t. Tettheten endrer seg fra 1,205 kg/m3 foran kompressoren til 7,001 kg/      m³ etter kompressoren. For det meste angis massestrømmen som normvolumstrøm, dvs. som volumstrøm med hensyn til normtilstanden etter DIN 1343.

Min sammenligningsliste