Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Måleverdiregistreringen finner sted direkte i bypasskanalen.

Skisse av en hjelpestrøm- hhv. bypass-sensorblokk

Skriv ut

Målingen gjøres her etter bypass-prinsippet. Et laminar-flow-element i hovedkanalen produserer et lavt trykkfall, som driver en liten del av den totale gjennomstrømningen, som derimot er proporsjonal til denne, gjennom det egentlige, lille sensorrøret. Det er to varmemotstander, som er koblet i en målebro, viklet på det tynne, lille edelstålrøret. På grunn av strømningen transporteres varme i strømningsretningen ved gjennomstrømning, og dermed kommer broen, som før var avstemt, ut av resonans.

Min sammenligningsliste