Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Måleomfang (proporsjonalventil)

Forhold mellom Kv-verdien og den minste Kv-verdien der karakteristikken med hensyn til dens høyde og stigning forblir innenfor et toleransebånd rundt idealkarakteristikken.

Span = kVs / kVmin

Min sammenligningsliste