Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Målemetode, termisk

Forenklet elektrisk fremstilling av målebrokoblingen (motstander direkte i strømningskanalen)

Måleopptagerne til den termiske målemetoden er elektriske motstander og deler av en målebrokobling. Disse kan ligge direkte i strømningskanalen (hovedsstrømapparat) eller være viklet rundt strømningsknalen (hjelpestrømapparat).

Min sammenligningsliste