Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Målemetode, magnetisk-induktiv

Det flytende ledende målemediet flyter gjennom et rørledningsavsnitt med strømningshastighet v, der det bygges opp et konstant magnetfelt B over 2 magnetspoler M.

De 2 magnetspolene M er plassert utenpå røret vis-à-vis hverandre. På grunn av magnetfeltet M og strømningen av et ledende medium induseres mellom elektrodene E1 og E2 en spenning i henhold til Faradays lov. Spenningen er proporsjonal til strømningshastigheten og dermed proporsjonal til gjennomstrømningen. En måleverdiomformer forsterker signalet, og omformer det til et enhetssignal (f.eks. 4 - 20 mA).

Min sammenligningsliste