Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Målemetode, magnetisk-induktiv

Det flytende ledende målemediet flyter gjennom et rørledningsavsnitt med strømningshastighet v, der det bygges opp et konstant magnetfelt B over 2 magnetspoler M.

De 2 magnetspolene M er plassert utenpå røret vis-à-vis hverandre. På grunn av magnetfeltet M og strømningen av et ledende medium induseres mellom elektrodene E1 og E2 en spenning i henhold til Faradays lov. Spenningen er proporsjonal til strømningshastigheten og dermed proporsjonal til gjennomstrømningen. En måleverdiomformer forsterker signalet, og omformer det til et enhetssignal (f.eks. 4 - 20 mA).

Min sammenligningsliste