Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Måleblende

Ved måleblender regnes gassmengden ut fra differansetrykket.

For å få massestrømmen må det garanteres at trykk og temperatur forblir konstante på målepunktet. Måleomfanget ligger i området til svevende legemer.

Min sammenligningsliste