Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Måleblende

Ved måleblender regnes gassmengden ut fra differansetrykket.

For å få massestrømmen må det garanteres at trykk og temperatur forblir konstante på målepunktet. Måleomfanget ligger i området til svevende legemer.

Min sammenligningsliste