Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Løfteanker-magnetventiler, 3/2-veier

Direkte virkende 3/2-veis løfteanker-magnetventiler, til venstre inngang P låst, utgang A til R avluftet, til høyre inngang P til utgang A åpen.

Direkte virkende 3/2-veis løfteanker-magnetventiler (Bürket typer, f.eks. 6012, 6014) har tre tilkoblinger og to ventilseter. Skiftevis forblir et ventilsete alltid åpent hhv. stengt. Denne ventilens virkemåte er avhengig av hvordan tilkoblingene er "belagt", d.v.s. forbundet med fluidsystemet. I virkemåten C (NC) er tilkoblingen P (se figure 2) forbundet med tilløpet, som fører fluiden som står under trykk; tilkoblingen A danner utgangen, og tilkoblingen R er tilbakeløpet eller avluftingen. I den strømløse tilstanden trykker kjeglefjæren kjernen (løfteanker) til ventilsetet 1, og ved innkobling av elektrisk strøm trekkes kjernen inn i magnetspolen, noe som gjør at ventilsetet 2 tettes via ventiltetning 2, som er lagret fjærende. Tilbakeløpet R er dermed låst. Med løfteankerets oppoverbevegelse åpnes også ventilsetet 1, og fluiden kan strømme fra P til A. I virkemåten D (NO) er tilbakeløpet R låst i strømløs tilstand.

Min sammenligningsliste