Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Kv-verdi

Kv-verdien er en normert størrelse.

Det er den målte gjennomstrømingen Q av vann (5 til 30 ℃) i m³/t ved et trykktap på 1 bar og det tilsvarende stempelslaget. Kvs-verdien er gjennomstrømningen ved nominelt stempelslag 100 %.

Min sammenligningsliste