Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
   Website http://www.burkert.no/
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Kammermålemetode: Ovalhjul

To ovale tannhjul, som er fortannet med hverandre - lagret loddrett til strømningsretningen i en spesialkapsel - bringes i rotasjon gjennom en strømmende væske.

Vekselvis omslutter alltid et av ovalhjulene, som skal brukes, 90° forskjøvet, et definert væskevolum mellom kapselens ytervegg, ovalhjulets ytterside og kapselens to flatdeksler. Gjennom ovalhjulets rotasjon transporteres dette kammervolumet i retning kammerutgang. Pr. omdreining transporteres to kammervolum pr. ovalhjul - totalt altså fire. En permanentmagnet, som er plassert på et av ovalhjulene, brukes til å registrere dreiebevegelsen. Utenfor mediumsområdet finens en hall-sensor i en elektronikkapsel, som detekterer vingehjulets magnetfelt, og produserer et firkanformet signal. Det kan ikke brukes en spolesensor, fordi dreiehastigheten til ovalhjulet er for lav til å muliggjøre en signalregistrering. Antall impulser er direkte proporsjonalt til kammervolumenes antall, som ble transportert.

Min sammenligningsliste