Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Kammermålemetode: Ovalhjul

To ovale tannhjul, som er fortannet med hverandre - lagret loddrett til strømningsretningen i en spesialkapsel - bringes i rotasjon gjennom en strømmende væske.

Vekselvis omslutter alltid et av ovalhjulene, som skal brukes, 90° forskjøvet, et definert væskevolum mellom kapselens ytervegg, ovalhjulets ytterside og kapselens to flatdeksler. Gjennom ovalhjulets rotasjon transporteres dette kammervolumet i retning kammerutgang. Pr. omdreining transporteres to kammervolum pr. ovalhjul - totalt altså fire. En permanentmagnet, som er plassert på et av ovalhjulene, brukes til å registrere dreiebevegelsen. Utenfor mediumsområdet finens en hall-sensor i en elektronikkapsel, som detekterer vingehjulets magnetfelt, og produserer et firkanformet signal. Det kan ikke brukes en spolesensor, fordi dreiehastigheten til ovalhjulet er for lav til å muliggjøre en signalregistrering. Antall impulser er direkte proporsjonalt til kammervolumenes antall, som ble transportert.

Min sammenligningsliste